výběrové řízení technický pracovník 2023

Ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici  technický pracovník, referent provozního odboru.

Výběrové řízení na pozici: technický pracovník, referent provozního odboru

Ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici  technický pracovník, referent provozního odboru.

 Náplň práce:

 • Zajišťování subdodavatelskou firmou opravy a údržby nemovitého a movitého majetku ve správě MJVM – budov, technologií a technologických celků, strojů, zařízení, vybavení apod. Komunikace s dodavatelskou firmou a řešení problémů s firmou zajišťující opravy.
 • Zajišťování efektivního využívání majetku a návrhů na vyřazení. Sledování poruchovosti, technického stavu, poškození, opotřebení, časových a ekonomických ztrát, revizních nálezů, zkoušek a prohlídek. Navrhování, zajišťování a kontrola realizace opatření k nápravě.
 • Vybraná agenda z oblasti nakládání se svěřeným majetkem – spolupráce při evidenci nově pořízeného majetku, zajišťování jeho řádného označení, spolupráce při provádění fyzických inventur majetku.
 • Realizace procesu vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku na základě zjištění a  výstupů fyzických inventur majetku.
 • Vybraná agenda z oblasti dotačních projektů z Ministerstva Kultury.
 • Zpracování daňových přiznání a výkazů z oblasti energetiky včetně zajištění jejich odeslání v řádném termínu – měsíční přiznání k dani z elektřiny vyrobené fotovoltaickým systémem (FVE), výkazy pro OTE.
 • Spolupráce v oblasti EZS, EPS, zajišťování komunikace se smluvními partnery, aktualizace kontaktních osob na Policii ČR a Hasičský záchranný sbor ČR.
 • Zajišťování vybraných oblastí provozu organizace, např.:
 • zajišťování procesu nákupů zboží a služeb v rámci provozního odboru,
 • sestavování návrhů na opravy, údržbu, obnovu a doplnění IT zařízení a techniky,
 • zajišťování provozu platebních terminálů na objektech MJVM (hrad Malenovice, Ploština) včetně řešení vzniklých problémů,
 • zajišťování vybraných funkcionalit vstupenkového systému (Colosseum) včetně jejich úprav, rozšíření apod. dle pokynů nadřízených.
 • spolupráce při akcích MJVM, převozech věcí apod.
 • drobné údržbové práce v rámci objektů MJVM a okolních pozemků.
 • Vykonávání dalších činností odpovídajících pracovnímu zařazení, dle potřeb organizace a dle pokynů nadřízených.
 • Výhodou je znalost BOZP a PO v případech komunikace s externí osobou odborně způsobilou, evidence školení potřebné v rámci zaměstnání.
 • Evidence a řešení revizí a zkoušek vyplývající z provozu objektů.

Požadujeme:

 • Minimálně střední vzdělání s maturitou.
 • Znalost práce na PC, MS Office.
 • Aktivní řidič, řidičský průkaz sk. B
 • Schopnost samostatné i týmové práce.
 • Komunikativnost a schopnost práce s lidmi, flexibilita.
 • Zodpovědnost, spolehlivost.
 • Trestní bezúhonnost.

Výhodou:

 • Praxe ve vykonávání některých z popsaných činností.

Nabízíme:

 • Práci na plný pracovní úvazek.
 • Pracovní poměr na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou.
 • Solidnost veřejné instituce.
 • Možnost dalšího odborného růstu.
 • Pružnou pracovní dobu, 25 dní dovolené + 3 dny indispozičního (zdravotního) volna.
 • Příspěvek na stravování a penzijní připojištění.
 • Volné vstupy do objektů muzeí a galerií  (AMG, ICOM).

 

Místo výkonu práce:

Sídlo MJVM ve Zlíně, Vavrečkova 7040.

 

Předpokládaný nástup:

Nástup možný od 1. 8. 2024, případně dle dohody.

 

Odměňování - platová třída odpovídající druhu práce:
Dle Nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.

 1. platová třída, plat dle započitatelné praxe od 24.100 Kč (praxe do 1 roku) do 34.370 (praxe nad 32 let). Po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení.

 

Kontakt:

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Vavrečkova 7040

760 01 Zlín

 

Výběrové řízení

Přílohy přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis
 • Motivační dopis
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení

 

Přihlášku zasílejte na adresu: petr.tkadlcik@muzeum-zlin.cz do 21. 7. 2024. 

Výběrové řízení proběhne formou ústního pohovoru.

 

Bližší informace: Ing. Petr Tkadlčík, vedoucí projektově technického oddělení, tel.: 731 532 705, e-mail: petr.tkadlcik@muzeum-zlin.cz.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

 

Mgr. Pavel Hrubec, MBA, ředitel

Ve Zlíně dne 18. 6. 2024

 

 

Informace o zpracování osobních údajů v rámci výběrového řízení na zaměstnance

 

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“)

 1. Správce osobních údajů: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, telefon: 573 032 301, ID datové schránky: bhrk6bs
 2. Kontaktní údaje referenta pro ochranu osobních údajů: Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o., Šárka Hořáková, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, tel.: 573 032 301, oou@muzeum-zlin.cz
 3. Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na obsazení pozice průvodce, pokladníka v MJVM.
 4. Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost, že:
 5. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení
 6. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení
 7. Kategorie osobních údajů tvoří: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a další nezbytné údaje dle požadavků na konkrétní pracovní místo (např. způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka, řidičské oprávnění aj.), kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).
 8. Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem MJVM.
 9. Osobní údaje zpracované za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci.
 10. Máte právo:
 11. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům
 12. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje námi zpracovávané jsou nepřesné)
 13. požadovat omezení jejich zpracování
 14. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu
 15. podat stížnost u dozorového orgánu
 16. Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou referenta pro ochranu osobních údajů.

 

 

Nenechte si nic uniknout!

Budeme Vám posílat novinky a informace z muzea přímo do Vaší e-mailové schránky. Tím pádem budete vždy vědět co připravujeme a nic Vám už neunikne!

Změnit jazyk
Česky English
Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.