Povinně zveřejňované informace

1. Úplný název povinného subjektu:

Název: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Sídlo: Vavrečkova 7040, 760 01 ZLÍN, P.O. BOX 175
Datová schránka: ID bhrk6bs
IČ: 00089982
DIČ: neplátce DPH
Číslo účtu: KB ZLÍN,  Č.Ú. 4137661/0100

2. Důvod a způsob založení:

Vznik muzea:
První pokus o založení městského muzea iniciovala zlínská radnice v r. 1924 neúspěšně.Ve 30. letech se znovu objevily snahy zřídit ve Zlíně muzeum.V r. 1935 bylo muzeum přijato do Svazu československých muzeí pod názvem Museum města Zlína. Jeho existence však zůstávala více méně na papíře a sbírky byly odkázány na dobrovolnou péči. Teprve v r. 1944 dochází k obratu. Na základě ujednání s vedením Baťových závodů byla městským sbírkám vyčleněna jedna etáž v Památníku T. Bati. Městské muzeum bylo otevřeno 13. 2. 1944. V listopadu 1946 byly městské sbírky převezeny z Památníku poškozeného náletem do zámku Lešná a byly obohaceny o část sbírek hrabat Seilernů, bývalých majitelů Lešné.
V letech 1951-52 byla část sbírek převezena do malenovického hradu. V září 1952 převzalo muzeum podle dohody mezi KNV Gottwaldov a n. p. Svit přírodovědné sbírky a sbírky obuvi z bývalého Studijního ústavu a Památníku T. Bati. Baťovské sbírky byly shromažďovány z iniciativy firmy už od počátku 30. let, nejprve kolekce historické a exotické obuvi, později sbírky přírodovědné a další. V roce 1953 bylo ustaveno Krajské muzeum, které zastřešilo dosavadní sbírkotvornou činnost městského muzea a firmy Baťa a zahájilo činnost v lednu 1953. Zpočátku bylo umístěno na hradě v Malenovicích, v r. 1955 se přestěhovalo do Lešné a od r. 1958 se natrvalo stal jeho sídlem zlínský zámek. V r. 1958 bylo spojeno s krajskou galerií v jednu instituci s názvem Krajský vlastivědný ústav. Po zrušení gottwaldovského kraje v r. 1960 došlo k reorganizaci a změně názvu na Oblastní muzeum a galerie v Gottwaldově. V r. 1961 se galerie opět osamostatnila a muzeum rozšířilo svůj název na Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy v Gottwaldově. K poslední změně došlo v r. 1990 v souvislosti s navrácením původního jména městu. Od té doby existuje muzeum pod názvem Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
MJVM ve Zlíně je víceoborové muzeum v oblasti společenských a přírodníchvěd ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb.
Organizace je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Internetové stránky zřizovatele: www.kr-zlinsky.cz.
Zřizovací listina MJVM ve Zlíně s dodatky
Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: Pr 1416

3. Organizační struktura

4. Kontaktní údaje povinného subjektu:

všechny kontaktní informace

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Vavrečkova 7040
760 01 ZLÍN
P.O. BOX 175

Telefon: +420 573 032 301
E-mail: info@muzeum-zlin.cz

Číslo datové schránky: bhrk6bs

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Vavrečkova 7040
760 01 ZLÍN

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny (podatelna):
Poštovní listovní podání je možno provést na uvedené adrese nebo osobně na podatelně muzea (sekretariát) –budova č. 14, 5. nadzemní podlaží, včase od 8:00 –14:30 hodin (pondělí –pátek). Doručené dokumenty musí být úplné, nepoškozené a čitelné. Pokud bude odesílatel znám, bude vyzván kodstranění nedostatků. V případě, že nebude možné odesílatele určit, nebude dokument přijat a zpracován.

4.6 Adresa internetové stránky
http://www.muzeum-zlin.cz/

4.7 Adresa e-podatelny
Elektronické podání dokumentů ZDE: podatelna@muzeum-zlin.cz

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: KB ZLÍN,  Č.Ú. 4137661/0100

6. Identifikační číslo organizace
IČ: 00089982

7. Daňové identifikační číslo organizace (DIČ):
CZ00089982 – muzeum není plátcem DPH

8. Dokumenty
Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
internetové stránky s uvedenými informacemi: http://www.muzeum-zlin.cz/

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

Žádosti se podávají nejlépe na e-mailovou adresu muzea případně písemně poštou, eventuálně osobním doručením do podatelny.
Žadadatel musí postupovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb..

10. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.
Žádosti, stížnosti a podněty se podávají na elektronickou adresu podatelny muzea.
Písemné podání žádosti je možné poštou, případně osobním doručením do podatelny:

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Vavrečkova 7040
760 01 ZLÍN
P.O. BOX 175

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.
Opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu  je potřeba zaslat na adresu muzea. Muzeum předá opravný prostředek zřizovateli Zlínskému kraji odboru kultury a památkové péče.
Lhůta pro žadatele pro podání rozkladu: do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Požadavky na žadatele:Rozklad musí obsahovatjméno žadatele, adresu, včem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá, datum a podpis žadatele.

Poštovní adresa pro podání rozkladu:
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Vavrečkova 7040
760 01 ZLÍN
P.O. BOX 175

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře:
Není předepsán.

14. Nejdůležitější používané předpisy, právní předpisy:

  • zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláška, a to vyhláška č. 66/1988 Sb.,
  • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 99/2019 Sb., Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytnutím informací

16. Licenční smlouvy

Smlouva licenční AUTOR MUZEUM
Smlouva licenční MUZEUM NABYVATEL
Smlouva licenční v angličtině
Licenční smlouva o užití fotografií

17. Výroční zprávy

ve smyslu ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: Výroční zprávy Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o.

 

Nenechte si nic uniknout!

Budeme Vám posílat novinky a informace z muzea přímo do Vaší e-mailové schránky. Tím pádem budete vždy vědět co připravujeme a nic Vám už neunikne!

Změnit jazyk
Česky English
Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.