Knihovna

Odborná prezenční knihovna určená pro pracovníky muzea, ale i pro laickou veřejnost, které nabízí prezenční výpůjční a rešeršní služby.

 

5. NP budovy 14, Zlín
kontakt: veronika.balajkova@muzeum-zlin.cz , tel.: 573 032 314
Služby pro badatele

ONLINE KATALOG MUZEJNÍ KNIHOVNY
 
Souborný katalog České republiky 
Katalog knihoven paměťových institutcí Zlínského kraje
Souborný katalog zlínských knihoven
knihy na webu Centrální evidence sbírek
 

Odborná knihovna Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je určená pro odborné pracovníky, ale i pro laickou veřejnost a nabízí prezenční výpůjční a rešeršní služby. Obsahuje přes 35 tisíc svazků odborné literatury a periodik orientujících se především na regionální tiskoviny a historii. Novější akvizice se zaměřuje především podle zájmů kurátorů sbírkových fondů našeho muzea, kterými jsou historie, etnografie, botanika, geologie a zoologie.
Badatelé zde mohou využívat informační zdroje v knižní podobě, počítač s přístupem na internet a k dispozici je jim také pro prezenční výpůjčky regionální fond, knihy, časopisy, noviny, ročenky, sborníky, mapy, příležitostné tisky a díla regionálních autorů, která jsou pramenem poznání dějin kraje, okresu a města Zlína. 

Návštěvu knihovny, resp. badatelny je třeba sjednat předem s knihovnicí Mgr. Veronikou Balajkovou.

FONDY KNIHOVNY MJVM

  • Regionální fondy

V bohatých regionálních knihovních fondech shromažďujeme publikace týkající se historického vývoje našeho regionu, jednotlivých obcí a měst. Součástí tohoto fondu jsou také regionální periodika vydávaná obcemi a městy v naší oblasti, jako je například Kulturní zpravodaj Gottwaldova, Zpravodaj města Zlína, Lukovský zpravodaj, Hvozdenský zpravodaj, Luhačovický zpravodaj nebo Naše Bojkovsko. Dále vlastníme periodika významných průmyslových závodů působících na území jihovýchodní Moravy. K nejvýznamnějším závodním novinám, které v knihovně máme, kupříkladu patří Zlín: sdělení zaměstnanců firmy Baťa, Svit, Tep, Rudý říjen, Barum, Gottwaldovský kovák, Gottwaldovská jiskra, Vítězná práce a řada dalších.

Naše knihovna rovněž spravuje stále se rozšiřující baťovský regionální fond, jenž obsahuje více než tři stovky knih, které se věnují jedné z nejdůležitějších kapitol regionální historie, jakou bezesporu byl vývoj Baťových závodů a historie rodinného klanu Tomáše Bati a jeho pokračovatelů.

K regionálním fondům čítáme rovněž knihovny zajímavých regionálních osobností, jimiž byly například František Bartoš, Josef Čižmář, Daniel Sloboda, Jiří Hanzelka a nově také Karel Pavlištík.

  • Fond periodik

Díky vytrvalé akviziční činnosti muzejních spolků, jejichž fondy jsme převzali, vlastníme téměř kompletní řady Českého časopisu historického, Časopisu Národního muzea, Časopisu Moravského muzea, Českého lidu, Časopisu vlasteneckého musejního spolku v Olomouci, Vlastivědného věstníku moravského a řadu dalších významných českých a moravských odborných periodik.

Fond periodik je rozšiřován především pomocí výměny publikací s jinými institucemi. Publikační činnost odborných pracovníků a vydávání muzejního periodika od roku 1956 umožnilo výměnu publikací nejen s československými, ale i zahraničními institucemi. Tehdejší gottwaldovské muzeum navázalo kontakt s muzei v Polsku (Poznaň, Varšava), Maďarsku (Péc, Székesfehérvár), východním i západním Německu (Drážďany, Výmar, Berlín, Cottbus, Bonn, Brémy, Mnichov) a Rakousku (Linec). Sborníky a periodika pravidelně docházely nejen z akademických nakladatelství v Budapešti, Berlíně, Moskvě a Varšavě, z univerzitních pracovišť v polském Lublinu a Wroclavi, z německého Wittenbergu, ale i ze zámoří, ze státních univerzit v Kalifornii a Kansasu. V letech normalizace příliv zahraniční literatury postupně slábl, až prakticky ustal. V současné době je publikační činnost muzea na vysoké úrovni a díky ní se knihovně daří získávat výměnou takřka šedesát odborných periodik s širokým záběrem studijních oborů.

  • Centrální fond

Obsah centrálního fondu je velmi rozmanitý, obsahuje soubory naučné literatury od roku 1861 do současnosti. K nejzajímavějším patří encyklopedické soubory Ottova slovníku naučného, Masarykův a Riegrův slovník naučný a řada dalších encyklopedických děl naší i zahraniční provenience. Novější akvizice je orientována především na historii, pomocné vědy historické a etnografii. Rovněž se do tohoto fondu dostávají příspěvky z darů příznivců naší knihovny a knihy získané výměnou s jinými institucemi. Rovněž zde lze najít zajímavé soubory náboženské literatury, cestovatelské spisy, mapy, atlasy, ale i reprezentativní velkoformátové barevné ilustrované publikace.

  • Příruční knihovny

Současná akvizice příručních knihoven se orientuje především podle zájmů kurátorů sbírkových fondů našeho muzea, kterými jsou historie, etnografie, botanika, geologie a zoologie.

  • Sbírkové fondy

Knihovna spravuje sbírku vzácných historických knihovních fondů. Sbírkový knižní fond je rozdělen na dvě podkategorie, v nichž najdeme takřka čtyři stovky starých tisků z let 1500 až 1800, ale i více než 750 knih v historických fondech zaujímající roky 1801 až 1860. K nejvzácnějším souborům našeho muzea patří sbírka biblí, která není na první pohled co do počtu nijak rozsáhlá (48 výtisků biblí představujících 33 vydání, 37 výtisků Nového zákona zastupujících 27 vydání), ale při bližším pohledu můžeme zjistit, že obsahuje takřka ucelený soubor českých tištěných biblí 16.–19. století, včetně takových skvostů českého tiskařského umění, jakými jsou Bible Severinova, Melantrichova nebo Bible kralická. Zároveň vlastníme řadu zajímavých biblí zahraniční provenience, jako například dvě hebrejské bible nebo latinskou Bibli svatou z roku 1645 tištěnou v Antverpách, či Bibli Lutherovu z roku 1663 vydanou v Jeně. Dále se zlínská muzejní knihovna může pochlubit takovými skvosty, jako jsou vydání Mattioliho Herbáře z let 1562 a 1596, Zřijzenij Zemské Margkrabstwj Morawského z roku 1604, Pjsně duchownj Ewangelistské vydané v Kralicích v roce 1618, nebo Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis Emendatus Hoc est Jana Amose Komenského vydané v roce 1760 v Norimberku.

více o historii muzejní knihovny zde...

Dokumenty ke stažení

Nenechte si nic uniknout!

Budeme Vám posílat novinky a informace z muzea přímo do Vaší e-mailové schránky. Tím pádem budete vždy vědět co připravujeme a nic Vám už neunikne!

Změnit jazyk
Česky English
Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.