Ochrana oznamovatelů

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů, zavádí Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. / dále jen MJVM /  s účinností  od  1. 8. 2023 vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný zákon vztahuje. Současně s tím byla určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. 

Identifikační údaje Příslušné osoby:

Osobou příslušnou k přijetí oznámení a vedení agendy evidence a vedení prošetření je Šárka Hořáková.

Oznámení mohou podávat pouze tyto osoby:

 • zaměstnanci MJVM, kteří vykonávají činnost na základě pracovní smlouvy v rámci pracovního poměru nebo na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
 • uchazeči o zaměstnání v MJVM bez ohledu na výsledek výběrového řízení,
 • osoby vykonávající dobrovolnickou činnost na základě smluvního vztahu s MJVM v rámci MJVM nebo jeho jménem,
 • osoby vykonávající odbornou praxi nebo stáž u MJVM.

Další osoby byly s využitím § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb. z podávání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému vyloučeny.

Oznámeními učiněnými jinými než výše uvedenými osobami a anonymními oznámeními se Příslušná osoba nebude zabývat.

Čeho se oznámení může týkat?

Oznámit lze pouze podezření na porušení právních předpisů nebo jiných závazných pravidel dle tohoto zákona, nebo na jejich opomenutí, které spadají do oblasti:

 • zadávání veřejných zakázek,
 • finančních služeb, produktů a trhů a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 • bezpečnosti a souladu výrobků s předpisy,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy  a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • veřejného zdraví,
 • ochrany spotřebitele,
 • ochrany soukromí a osobních údajů a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů EU,
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU,
 • ostatní protiprávní jednání vyjmenované §2 odst. 1 tohoto zákona.

Oznámeními nespadajícími do výše uvedených oblastí se Příslušná osoba nebude zabývat.

Svá oznámení učiněná v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. můžete podat těmito způsoby:

 • e-mailem na adresu:  oznamovatel@muzeum-zlin.cz
 • písemně na adresu:   Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Obálku označte poznámkou „ Neotvírat - Příslušná osoba“

 • osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou
 • telefonicky na telefonním čísle: 573 032 301, z hovoru není pořizován zvukový záznam, Příslušná osoba o obsahu hovoru vyhotoví písemný záznam, jehož obsah je oznamovatel povinen dle zákona odsouhlasit.

Oznámení obsahuje náležitosti dle §2 odst. 2

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

V případě, že se rozhodnete oznámení řešit mimo vnitřní oznamovací systém MJVM, lze oznámení podat prostřednictvím oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, který je dostupný zde. 

Následky vědomě podaného nepravdivého oznámení

Ochrana nebude poskytována oznamovateli úmyslně zneužívajícímu výše uvedený systém.

V případě nepravdivého oznámení podaného úmyslně s cílem poškodit Muzeum jihovýchodní Moravy či jinou dotčenou osobu, nelze vyloučit riziko naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy.

Nenechte si nic uniknout!

Budeme Vám posílat novinky a informace z muzea přímo do Vaší e-mailové schránky. Tím pádem budete vždy vědět co připravujeme a nic Vám už neunikne!

Změnit jazyk
Česky English
Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.