SEMINÁŘ GEOLOGŮ MUZEÍ ČR A SR 2023, BÍLÉ KARPATY

SEMINÁŘ GEOLOGŮ MUZEÍ ČR A SR 2023, BÍLÉ KARPATY

V týdnu 22.–26. května probíhal v Bílých Karpatech Seminář geologů muzeí ČR a SR 2023. Pořadatelství semináře se po mnoha letech zhostilo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s. Věříme, že na tři dny exkurzí nejen geologických lokalit v našem regionu a sdílení informací v průběhů večerních přednáškových bloků si uchovají účastníci semináře dobré vzpomínky.

Geologický seminář probíhal v srdci Bílých Karpat, na Chatě Lopeník. Tady se potkalo v předposledním květnovém týdnu 37 geologů muzeí České a Slovenské republiky. Pondělí byl také jediný den, kdy se nám podařilo stihnout večeři v šest hodin. Následoval přednáškový blok, který zahájil Jakub Halaš, předseda Geologické komise AMG. Jakub nás seznámil s aktuálním děním a činnosti AMG. Proběhla aktualizace členů AMG a zahájeno bylo tajné hlasování na pozici místopředsedy Geologické komise. První příspěvek semináře proběhl v netradičním duchu. Přizván byl Pavel Šnajdara z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, jako autor nově vydané publikace Geologické lokality Zlínského kraje. Ve svém příspěvku přiblížil nelehkou problematiku paleogeneze Západních Karpat. Mineralogickou perlu Moravy, lom Bučník, představil Jaroslav Bednařík, regionální mineralog. Nikdo z přítomných nezalitoval, že si vyslechl jeho poutavé povídání, jak se potvrdilo v průběhu druhého exkurzního dne v lomu samotném. A přednáškový blok prvního večera uzavřel Tomáš Lehotský z Vlastivědného muzea v Olomouci svým poutavým povídáním o velkých foraminiferách paleogénu od Březůvek.

První exkurzní den (23. 5.), jehož hlavním tématem byly neovulkanity Uherskobrodska, nás hned od rána rozmazlovaly sluneční paprsky. Plní očekávání, po vydatné snídani, jsme rozverně nastoupili do autobusu nesoucí předvolební hesla Výsledky, Vize, Stabilita. Mírně zaskočeni jsme hesla přijali za své a vydali se na první z exkurzních lokalit, do čedičového lomu Skalky nad Starým Hrozenkovem. V krásně zachovalém lomu s čedičovými sloupci se nám ukázaly nejen krystaly olivínu, ale milým překvapením byly nezvětralé výplně modrého chalcedonu. Nad lomem rovněž zapózovaly modelky vstavačovité okrotice v nejlepší kondici. Druhou exkurzní lokalitou nám byly staré lomy ve svahu nad vodní nádrží Ordějov. Pro tuto lokalitu časté nálezy asfaltu se nám tentokrát neukázaly. Štěstí jsme měli na silně zvětralé dutinky, potěšila alespoň dutinka s povlaky chalcedonu. Spíše než neživá příroda na lokalitě strhává pozornost příroda živá. Na xerotermních stráních se zde vyvinula pestrá mozaika rostlinných společenstev. Totiž předmětem ochrany PP Remízy u Bánova je bourovec trnkový, noční motýl. A protože se nemá nic přehánět, účastníci semináře vzali za vděk obědovou pauzu v historickém centru Uherského Brodu. Toto město si společně s Nivnicí a Komňou nárokuje místo narození učitele národa. Buď jak buď, ve všech jmenovaných sídlech návštěvníky čekají zajímavě prezentované expozice. Sytí a odpočatí jsme popojeli do nedalekého Vlčnova, kde na nás čekala paní Stloukalová v Muzeu lidových pálenic (pobočka Slováckého muzea), která pro nás připravila exkurz do tradice pálenky na Slovácku a jako bonus přidala vyprávění o jízdě králů. Vzduch se nasytil vůní deště a černé mraky valící se na lom Bučník jsme pozorovali od Vlčnovských búd. Dalším krátkým zastavením byla kyselka v Suché Lozi, protože: „Neumřeš, byla by tě škoda, pomůže ti Loza, minerální voda“. Tak zněla historická reklama na lahodnou slatinu, kterou místní užívali o sto let dříve nežli minerální vody luhačovické. Napojeni jsme popojeli výše do kopců s plánem navštívit lom Bučník, jediný aktivní lom na trachyandezity v kraji. Při vjezdu do lomu ležela silná vrstva krup a bílá mlha nás donutila návštěvu lomu posunout na druhý den. Bylo učiněno rychlé rozhodnutí. Rozjeli jsme se ke starému lomu pod světlovským zámkem v Bojkovicích. Tridymit zde nikdo nenašel, ale krásně ohraničené sloupcovité krystaly amfibolu nás potěšily stejně. Při cestě zpět na Chatu Lopeník jsme míjeli hasičská auta a všichni jsme cítili, že vzdát se dnes Bučníku bylo správné.

Na večeři plynule navazoval přednáškový blok, který zahájila Sandra Venclová z Jihočeského muzea se svým příspěvkem o nálezu zkřemenělých dřev při výstavbě dálnice u Českých Budějovic. Děkujeme za informace o výzkumu dřev objasňující stáří, kterému předcházelo nelehké vyzvednutí a převoz z lokality nálezu. Nově vydanou výjimečnou publikaci představila Pavla Hršelová z Moravského zemského muzea. Kniha Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině je výsledkem mnohaleté práce hned několika autorů Mineralogicko-petrografického oddělení MZM, Stando, děkujeme! Martin Kováček z Vlastivědného muzea v Olomouci rozverně pohovořil o nové interaktivní stálé expozici Příroda od počátku bez konce ve stejnojmenném muzeu. Skvělý typ na výlet za poznáním hravě! A svým příspěvkem navázala Zuzana Krempaská z Múzea Spiša, která pro změnu popovídala o staré a nově vznikající Expozícii Príroda Spiša v Muzeu ve Spišskej Novej Vsi. Cílem příspěvku Andrei Dovicové z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně o Hutnictví na Zlínsku bylo naladit účastníky semináře na druhý exkurzní den. Posluchače snad neuspalo povídání o typech železných rud, jejich výskytu, zpracování v čase Slovanů i nedávné minulosti, připomenut byl příběh Jindřiščiny hutě v Bojkovicích. A ty hodně unavené probral poslední příspěvek večera. Petr Rajlich pohovořil o českém a slovenském kráteru. Naznačen byl překvapivě i kráter zlínský.

Na programu druhého exkurzního dne (24. 5.) byly železné rudy a jejich zpracování v regionu. Na cestě do Bojkovic jsme se zastavili v lomu U kyselky v Nezdenicích. Geologická kladívka byla z batohů vytažena u nevelkého výchozu porcelanitů. Někteří kladívko využili rovněž v samotném lomu při sběru andezitů. Jiní zůstali v němém úžasu při pohledu na zatopený lom. Po sloupech andezitů porostlých kapradinami padal vodopád, výjev jako z Jurského parku, ještě scházela příšera čeřící vodní hladinu. Z druhohorní scény z místa neovulkanitů nás probrala degustace Nezdenické uhličitano-sirné  kyselky a srovnání s hořečnato-sodnou  kyselkou Záhorovickou. Velmi lahodná kyselka Záhorovická zaujala všechny degustátory. V Bojkovicích nás již vyhlížel pan Hamrlík, ředitel Muzea Bojkovska. Právě on se stal na chvíli našim průvodcem a poutavě nám povyprávěl o domku hutníka – lidové stavbě roku 2022 ve Zlínském kraji. Všechny pozorné posluchače pobavilo povídání o poslední majitelce domku a jejím řemeslu. Na cestě do Motorestu Rasová jsme míjeli zámek Nový Světlov, novogotickou bílou perlu na kopci nad Bojkovicemi. Po vydatném obědě se někteří orchidejí chtiví vydali do blízkého lomu Rasová. Odměnou jim bylo setkání se vstavači vojenskými, tořiči pavoukonosnými a koulenkou prodlouženou, poslední dvě jmenované velmi vzácné druhy. Rozloučili jsme se s části kolegů, kteří pokračovali na konferenci na Slovensku, a našim dalším cílem se stal lom Bzová. Jde o typovou lokalitu karpatského flyše, která nabízí velmi estetické formy ichnofosílií. Pískovec z lomu Bzová je velmi častým dekorativním kamenem nejen na Bojkovsku. Naopak často využívaným stavebním kamenem je andezit z lomu Bučník. Ten se stal posledním cílem semináře druhého exkurzního dne. Na místě nás již vyhlížel pan Novák, provozovatel lomu, který nás hned v úvodu požádal o zvýšenou opatrnost při pohybu v lomu. Vstup nám byl povolen do spodní etáže. Vůbec nám to nevadilo, poněvadž víme, že více očí více vidí. A opravdu, po krátké chvíli se začali účastníci semináře radovat z nálezů dutin s krystaly pyritu, kalcitu, arzenopyritu, sfaleritu i galenitu. Každý si odnesl vzorek porcelanitu a vzpomínku na mineralogickou perlu Moravy, ze které bylo popsáno přes 70 minerálů.

Přednáškový blok druhého exkurzního dne zahájil Jakub Halaš s volbou 1. a 2. místopředsedy geologické sekce AMG. Zvolení byli Andrea Dovicová a Tomáš Lehotský. První příspěvek večera přednesla Růžena Gregorová z Paleontologického oddělení Moravského zemského muzea o Litenčicích – významné lokalitě fosilních ryb menilitového souvrství. Lukáš Křesina z Muzea Vysočiny v Třebíči představil výstavu Geolog vypravuje a Anna Ďurišová ze Slovenského národného múzea přednesla téma Fosilné chobotnáče v zbierkach SNM – Prírodovedného múzea. Závěr přednáškového bloku patřil kytarovému virtuosovi Štěpánu Rakovi. Svým uměním pohladil všechny posluchače.

Třetí exkurzní den jsme zahájili neplánovaně zastávkou v Eko sadech Komňa, které jsou cca 1500 metrů vzdálené od lomu Bučník. Obtěžkáni ovocnými produkty z Bílých Karpat jsme zatížili dva mikrobusy a nechali se převézt na Pulčín, část obce Francovy Lhoty. Odtud jsme se vydali objevit krásy největšího skalního města na Moravě, NPR Pulčín - Hradisko. Odměnou po ne úplně snadném výstupu na Pulčínské skály vysoké až 18 metrů nám byly fotogenické výhledy do kraje. V průběhu krátkého okruhu jsme viděli část z množství rozsedlin, roklin a soutěsek mezi rozvolněnými, sesutými a zřícenými bloky pískovců a slepenců. Poobědvali jsme v Lidečku s působivým výhledem na Čertovy skály. A odpolední káva už voněla v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde nás mile uvítala zástupkyně ředitele Milena Dvořáková. V muzeu jsme si prohlédli aktuální výstavu Poklady skryté v podzemí Karpat aneb nerostné bohatství Zlínského kraje a vydali se dál na západ. Otevřenou bránou jsme vjeli do naši poslední exkurzní lokality a tou byl Kurovický lom u Tlumačova. Ostrov přírodní rozmanitosti nám naservíroval nálezy fosilií tzv. aptychů, víček či snad čelistních aparátů amonitů. Potěšily nás pohledy na jižní stěnu lomu s odkrytými fosilními půdami a někteří z účastníků se rozkročili nad hranici jura – křída, která zde byla potvrzena prostřednictvím výskytu vulkanických skel. A ti nejotužilejší naplnili příslib koupání. Kromě klíšťat, aptychů, kalcitů a pyritů jsme si odvezli hromadu dojmů. Zážitky tří exkurzních dnů nám pomohl utřídit exkurzní průvodce, který byl sestavený pro účely geologického semináře a který vydalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Večer třetího exkurzního dne se již nesl v duchu diskuzí o geologické a muzejní problematice. Pátečním ránem se rozléhalo kukání z okolních kopců, nastal čas loučení, předávání posledních informací a cesta domů.

Seminář geologů muzeí ČR a SR byl uskutečněn ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., a s finanční podporou Ministerstva kultury. Děkuji Jakubovi Halašovi, předsedovi Geologické komise AMG za konzultace a vedení při organizaci semináře geologů v Bílých Karpatech. Poděkování náleží Janě Trnčákové a Radimovi Ševčíkovi za pomoc před i při realizaci akce. Největší poděkování náleží vedení Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které tuto mezinárodní akci maximálně podpořilo. Na závěr bych ráda touto cestou poděkovala všem účastníkům semináře za skvělou spolupráci. Protože, kde se sejdou dobří lidé, tam je dobře. A myslím, že se nespletu, když napíšu, že se všichni těšíme na další seminář za rok na slovenském Liptově.

Ve Zlíně 14. 6. 2023                                                                           Andrea Dovicová

                                                                                                     kurátorka geologie MJVM

 

 

 

 

Nenechte si nic uniknout!

Budeme Vám posílat novinky a informace z muzea přímo do Vaší e-mailové schránky. Tím pádem budete vždy vědět co připravujeme a nic Vám už neunikne!

Změnit jazyk
Česky English
Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.