pracovní pozice pokladní - hrad Malenovice

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

Pokladní – hrad Malenovice

Kvalifikační předpoklady:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem
 • výhodou je praxe v nabízených činnostech, práce s hotovými penězi a aktivní znalost jednoho či více cizích jazyků

Další požadavky:

 • věk nad 18 let
 • komunikační schopnosti
 • schopnost rychlé orientace a pohotových reakcí
 • aktivní přístup k práci, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost
 • základy práce na PC výhodou

Náplň práce:

 • Prodej vstupenek a zboží (publikací a suvenýrů), obsluha vstupenkového systému Colosseum (zaučíme).
 • Podávání informací návštěvníkům.

Nabízíme:

 • možnost čerpání zdravotního volna (sick days) nad rámec dovolené,
 • příspěvek na stravenky,
 • práce v atraktivním prostředí středověkého hradu a v dobrém pracovním kolektivu.

Místo výkonu práce:

hrad Malenovice, Švermova 448, 763 02 Zlín - Malenovice

 Pracovní doba a pracovní úvazek: Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba dle rozvržení směn. Celkový úvazek po dobu pracovního poměru: 1,0 (40 hodin týdně). Výkon práce ve dnech úterý až neděle.

Pracovní poměr na dobu určitou od 1. 5. do 8. 9. 2024. Zkušební doba 1 měsíc.

Předpokládaný nástup:  1. 5. 2024, na měsíc duben je možná dohoda o výkonu práce o víkendech.

Platové zařazení: 6. platová třída, další podmínky dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Plat dle započitatelné praxe měsíčně od 21.300 Kč (praxe od 0 do 15 let) do 25.290 (praxe nad 32 let), příplatky za práci o víkendech a svátcích.

Nárok na dovolenou – poměrná část dle zákoníku práce. Výměra dovolené v organizaci činí 25 dnů v kalendářním roce.

Nabídky zasílejte do 31. 3. 2024 e-mailem na adresu: hrad.malenovice@muzeum-zlin.cz.

Informaci o pracovní pozici poskytne kastelán hradu Malenovice Luděk Bubeník, tel. 605 924 869, e-mail: hrad.malenovice@muzeum-zlin.cz.

Uchazeči o zaměstnání předloží:

 1. Nabídku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu
 • telefonní číslo, případně e-mailovou adresu
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběru pracovníka na pozici pokladní
 1. Nabídku doplňte životopisem o průběhu studia, nejvyšším dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech.

Mgr. Pavel Hrubec, MBA, ředitel

Ve Zlíně dne 28. 2. 2024

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

 

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“)

 

 1. Správce osobních údajů: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, telefon: 573 032 301, ID datové schránky: bhrk6bs
 2. Kontaktní údaje referenta pro ochranu osobních údajů: Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o., Šárka Hořáková, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, tel.: 573 032 301, referent.oou@muzeum-zlin.cz
 3. Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na obsazení pozice průvodce, pokladníka v MJVM.
 4. Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost, že:
 1. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení
 1. Kategorie osobních údajů tvoří: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a další nezbytné údaje dle požadavků na konkrétní pracovní místo (např. způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka, řidičské oprávnění aj.), kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).
 2. Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem MJVM.
 3. Osobní údaje zpracované za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci.
 4. Máte právo:
 1. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům
 2. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje námi zpracovávané jsou nepřesné)
 3. požadovat omezení jejich zpracování
 4. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu
 5. podat stížnost u dozorového orgánu
 1. Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou referenta pro ochranu osobních údajů.

Nenechte si nic uniknout!

Budeme Vám posílat novinky a informace z muzea přímo do Vaší e-mailové schránky. Tím pádem budete vždy vědět co připravujeme a nic Vám už neunikne!

Změnit jazyk
Česky English
Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.