Historie hradu

Historie této stavby je dlouhá, pestrá a místy obestřená tajemstvím.

Hrad Malenovice byl založen v 2. polovině 14. století moravským markrabětem Janem Jindřichem, bratrem císaře Karla IV. Stavba vznikla nejspíše po roce 1360 a nahradila předchozí tvrz, o jejímž umístění nevíme nic určitého. Není vyloučeno, že do konce 14. století stál již také úzký severovýchodní parkán. Ten doplňuje uzavřený obrys hradu a zřejmě umožňoval vjezd do starší brány před vznikem branské věže.

Od roku 1406 byl hrad zastavován. Po éře vlády moravských markrabat, která skončila pravděpodobně v 90. letech 14. století, se majitelé rychle střídali. Jeho druhým majitelem byl Hynek ze Šumvaldu, jenž- padl roku 1420 v bitvě u Vyšehradu. Následně hrad dobyli husitští Sirotci a změnili ho na základnu Smila z Moravan, který pak pustošil okolní statky. Dalším dlouhodobějším majitelem hradu a panství byl rod Lichtemburků, který je vlastnil s malou přestávkou v době husitských bouří od počátku 20. let 15. století do konce 70. let téhož století. Lichtenburkové vystavěli věž a rozšířili obytné budovy v nižší západní části hradu.

Na počátku 80. let 15. století získal hrad i panství Vilém Tetour z Tetova, kterému patřilo i panství zlínské. Za Tetourů prošel gotický hrad rozsáhlou renesanční přestavbou, která trvala téměř dvacet let. Bylo dokončeno severní křídlo a patro jižního křídla, vznikla polygonální nástavba věže.V roce 1570 prodal Burjan Tetour panství i hrad a otěže vlády po několika krátkodobých majitelích převzal v roce 1573 rod Bítovských ze Slavíkovi, který je držel prakticky do roku 1663, kdy zemřela Anna Veronika Bítovská ze Slavíkovi, dvakrát ovšem provdaná.

V roce 1692 koupil Malenovice hrabě František Karel z Lichtenštejn-Kastelkornu, který si malenovický hrad vybral za své trvalé sídlo a provedl velké stavební úpravy v barokním slohu. Vláda Lichtenštejn-Kastelkornů skončila v roce 1747, kdy Malenovice získali Salm-Neuburkové. Hrabě Karel Vincenc si v 70. letech 18. století nechal postavit zámek v Pohořelicích a malenovický hrad postupně ztratil svůj význam trvale obydleného šlechtického sídla. V této době začínají vznikat opěrné pilíře hradu, zajišťující jeho statiku.

Posledními majiteli hradu a panství byli příslušníci moravské větve rodu Šternberků. Ti bydleli trvale v Pohořelicích. Malenovický hrad však zůstal sídlem hospodářské správy panství a její úředníci zde i bydleli, proto majitelé pravidelně investovali do údržby i potřebných oprav objektu. V roce 1942 zabrali malenovické panství i s hradem Němci a dali je do nucené správy. V roce 1946 byl hrad zkonfiskován a od roku 1951, kdy prošel po požáru rekonstrukcí,  slouží k muzejním účelům. Socha posledního majitele, hraběte Jaroslava Šternberka, dnes zdobí prostor předhradí.

V roce 2010 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy předhradí. Kromě opravy služebního bytu, vybudování kotelny, zázemí pro průvodce a kanceláře se dále vybudovala nová pokladna a nové sociální zařízení pro veřejnost. Při rekonstrukci byly zachovány a zrekonstruovány všechny dochované historické konstrukce a prvky a také fasáda zůstala při obnově zachována jak v členění, tak i v barevnosti. Investorem celé akce byl Zlínský kraj - zřizovatel našeho muzea. Stavební úpravy přišly na 6,9 miliónu korun.

Další rozsáhlá rekonstrukce, tentokrát zaměřená především na zlepšení statiky celé stavby a opravu fasády, proběhla v letech 2016 -2018. Práce na odvodnění nádvoří nebo zpevnění ocelovými lany provedla firma DEV Company. Investorem byl opět Zlínský kraj a částka oprav dosáhla 19,2 miliónů. Opravy byly zásadní pro budoucí existenci hradu i pro vznik dalších plánovaných expozic, především té archeologické.

 

  • Podrobnější informace včetně stavební historie ZDE.
  • literatura k dějinám hradu:

    Kohoutek, J.: Hrady jihovýchodní Moravy. MJVM Zlín, Archa, 1995, 112-113; Kohoutek, J. - Vácha, Z. - VRLA R.: Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Malenovice. Archaeologia historica 25, 2000, 183-194; Vácha, Z.: Nález gotického průčelí hradu v Malenovicích. Zprávy památkové péče, roč. 60, 2000, č. 5, 132-137; Vrla, R.: Stavebně historický průzkum půdních prostor východní části jádra hradu Malenovice. Průzkumy památek VIII-1, 2001, 78-88.

  •  

Nenechte si nic uniknout!

Budeme Vám posílat novinky a informace z muzea přímo do Vaší e-mailové schránky. Tím pádem budete vždy vědět co připravujeme a nic Vám už neunikne!

Změnit jazyk
Česky English
Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.