Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací najdete ZDE.
Souhlasím

Ohrožená Bečva

AKCE
14. budova baťovského areálu

Ohrožená Bečva

přednáška RNDr. Trávníčka k tomuto tématu ke shlédnutí do 14. 4. 2021 zde

V uplynulých pěti letech jsem se podílel na zoologických průzkumech řeky Bečvy a jejího okolí. Jedno z nejzajímavějších míst se nachází nedaleko obce Skalička. Právě v těchto partiích našla útočiště celá řada vzácných a ohrožených druhů živočichů.

Bečva se zde vymanila z inženýrských vodohospodářských zásahů a samovolnými procesy se její řečiště postupně navrátilo do přirozeného stavu. Díky transportu a sedimentaci štěrků zde opět vznikly štěrkové lavice, jejichž tvar a rozmístění se mění v závislosti na dynamice vodního toku. Cenný je i lužní les, který se nachází kolem řeky. V rámci celé ČR se najde jen velmi málo míst se srovnatelnou druhovou diverzitou bezobratlých živočichů. Řada zjištěných druhů má tady jednu z mála lokalit svého výskytu u nás. Během výzkumu jsme zde zjistili neuvěřitelných 64 druhů brouků, kteří figurují v Červeném seznamu ohrožených druhů Česka. Do kategorie „kriticky ohrožených“, tedy těch, kterým hrozí bezprostřední nebezpečí vyhynutí, spadá 6 druhů. Představím alespoň polovinu z nich.

Notoxus brachycerus – brouk z čeledi květiníkovití (Anthicidae) je na celé Moravě znám pouze ze dvou lokalit, z Čech v současnosti není doložen (pravděpodobně již vyhynul).

Bembidion ruficolle – tento zástupce střevlíkovitých brouků (Carabidae) se zde nachází na jediné lokalitě na celé Moravě, v Čechách je doložen na dalších dvou.

Bidessus delicatulus – brouk z čeledi potápníkovití (Dytiscidae) patří mezi tzv. reliktní druhy. V Čechách se nevyskytuje, z Moravy je znám jen z několika málo lokalit na řece Bečvě a Morávce.

Zvláštní pozornost si zaslouží brouk lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), který je zařazen mezi evropsky významné druhy v rámci soustavy Natura 2000. Podle legislativy ČR je hodnocen jako silně ohrožený druh. Primárním biotopem lesáka rumělkového jsou přírodě blízké listnaté lesy s větším množstvím odumírajícího dřeva, jaké se nachází i kolem řeky Bečvy.

Také fauna pavouků na zdejších štěrkových lavicích je neméně pozoruhodná. Žije tu velice bohatá populace slíďáka břehového (Arctosa cinerea). K největším raritám však patří slíďák příbřežní (Pardosa agricola) a skákavka kovová (Heliophanus patagiatus), kteří tady byli zjištěni teprve na druhé lokalitě v celé ČR. V Červeném seznamu všichni tři uvedení pavouci figurují mezi kriticky ohroženými druhy.

Rovněž milovníci ptáků si zde přijdou na své. Při troše trpělivosti můžete pozorovat ledňáčka říčního (Alcedo atthis), jak se střemhlavě vrhá do vody, aby ulovil drobnou rybku. Při chůzi po štěrkových lavicích musíte dávat pozor, abyste nešlápli na vajíčka kulíka říčního (Charadrius dubius), který své snůšky klade do mělkého důlku přímo mezi kameny.

Řeka Bečva  u nás představuje jeden z posledních větších toků, na kterém nebyla vybudována přehrada. Tento fakt umožnil přežití mnoha vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů a poblíž obce Skalička vznikla naprosto unikátní lokalita. Zdejší přírodní hodnoty jsou natolik významné, že jejich ochrana by měla být veřejným zájmem. Ministerstvo zemědělství ovšem v roce 2015 oprášilo plán na výstavbu přehrady, který byl navržen v době socialistického plánování v roce 1955. Jako ochrana proti povodním však existuje alternativní návrh tzv. suchého poldru. Ten by rovněž dokázal zachytit povodňovou vlnu, ale jeho realizace by byla mnohem lacinější a hlavně by zachoval řeku a její okolí v současné podobě. Asi nemusím připomínat, že výstavbou přehrady by byly nenávratně zničeny všechny zdejší biotopy hostící vzácné druhy bezobratlých živočichů.

Letos má být zpracována analýza, na jejímž základě bude vybrána nejvhodnější varianta. Analýzu vypracuje České vysoké učení technické v Praze, Biologické centrum Akademie věd ČR a Vysoké učení technické v Brně. Pevně věřím, že k budování nádrže se stálým zadržením vody zde nakonec nedojde. Jsem přesvědčen o tom, že tato oblast má tak mimořádnou hodnotu, že by naopak měla být vyhlášena jako chráněné území. Nic na tom nemění ani otrava rybí osádky po úniku toxických látek z podzimu roku 2020.

Výsledky zoologických průzkumů byly publikovány v časopise Acta Carpathica Occidentalis, který společně vydávají Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (viz odkazy níže).

Dušan Trávníček

***

DOLANSKÝ J., TRÁVNÍČEK D.  & HRABINA P. 2019: Pavouci (Araneae) na březích řeky Bečvy v místě plánované výstavby přehrady Skalička. Acta Carpathica Occidentalis, 10: 47–53.

KONVIČKA O., EZER E., TRÁVNÍČEK D., RESL K., TRNKA F., KAŠÁK J., KOHOUT V., ZELÍK P., BOBOT L., LINHART M., VESELÝ M. 2018: Brouci (Coleoptera) řeky Bečvy a jejího okolí v místě plánované výstavby vodního díla Skalička, I. část. Acta Carpathica Occidentalis 9: 63–111.

Průvodce fotogalerií:

1. Štěrková lavice na řece Bečvě.

2. Po velké vodě tady může docházet ke změně řečiště.

3. Z obrázku je patrné, že došlo k posunu koryta směrem doprava.

4. Potápník Bidessus delicatulus patří k nejvzácnějším obyvatelům řeky. Brouk je dlouhý asi 1,5 mm, jeho obrázek byl pořízen za pomoci digitálního mikroskopu.

5. Kriticky ohrožený pavouk slíďák břehový (Arctosa cinerea).

6. Slíďák břehový (Arctosa cinerea).

7. Žije zde i zákonem chráněný lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae).

8. Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) je řazen k evropsky významným druhům.

9. Tvarem těla je přizpůsoben životu po kůrou odumírajících stromů, kde se živí tlejícím lýkem.

10. Odumírající topol poskytuje vhodné podmínky pro lesáka rumělkového.

11. Kozlíček vrbový (Lamia textor).

12. Kozlíček dvojtečný (Oberea oculata).

13. Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).

14. Kulík říční (Charadrius dubius).

15. Na štěrkových lavicích občas vyrostou ze semínek i melouny.

16. A dokonce i dozrají.

17. Řeka Bečva a její okolí poskytují útočiště spoustě druhům vzácných živočichů.

18. Toto území naplňuje parametry chráněného území.

 

3. Zde došlo k posunu koryta doprava

2. Po velké vodě tady může docházet ke změně řečiš

1. Štěrková lavice na řece Bečvě.

4. Potápník Bidessus delicatulus

5. pavouk slíďák břehový (Arctosa cinerea)

6. Slíďák břehový (Arctosa cinerea)

7. zákonem chráněný lišaj pryšcový (Hyles euphorbi

8. Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

9. Je přizpůsoben životu po kůrou odumírajících st

10. Odumírající topol

11. Kozlíček vrbový (Lamia textor)

12. Kozlíček dvojtečný (Oberea oculata)

13. Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).

14. Kulík říční (Charadrius dubius).

15. melouny na štěrkových lavicích

16. A dokonce i dozrají.

17. Řeka Bečva

18

Napište nám

Napište nám

Pro odeslání dotazu vyplňte prosím následující kód (*): SPAM kód
Položky označené * jsou povinné!

KALENDÁŘ AKCÍ
<< květen / 2021 >>

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

VÝSTAVY A AKCE

Muzejní noc Luhačovice

Muzeum luhačovického Zálesí

AKCE
21. 5. 2021...

VALAŠSKO OČIMA KORNELIE NĚMEČKOVÉ

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
10. 10. 2020 - 30. 5. 2021 výstava online s ukázkami zhotovení papírových vystřihovánek....

JIŘÍ HANZELKA 100 LET

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
30. 1. - 10. 10. 2021...

NOVÁ DOBA NOVÝ ŽIVOT

Muzeum luhačovického Zálesí

VÝSTAVA
28. 1. - 28. 9. 2021...

Netopýrek

14. budova baťovského areálu

AKCE
MUZEUM DĚTEM...

POSLOVÉ Z VESMÍRU meteority a tektity

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
25. 9. 2020 - 5. 9. 2021...

KRÁSA V OHNI ZROZENÁ

Hrad Malenovice

VÝSTAVA
3. 4. - 31. 10. 2021...

BROUČCI, KTERÉ BYCHOM MĚLI ZNÁT

Hrad Malenovice

VÝSTAVA
3. 4. - 31. 10. 2021...

Koinobori z Japonska

14. budova baťovského areálu

AKCE
MUZEUM DĚTEM...

První poslové jara

14. budova baťovského areálu

AKCE
ZOOLOGIE...