Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací najdete ZDE.
Souhlasím

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný název povinného subjektu:

Název: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Sídlo: Vavrečkova 7040, 760 01 ZLÍN, P.O. BOX 175
Datová schránka: ID bhrk6bs
IČ: 00089982
DIČ: neplátce DPH
Číslo účtu: KB ZLÍN,  Č.Ú. 4137-661/0100


2. Důvod a způsob založení:

Vznik muzea:

První pokus o založení městského muzea iniciovala zlínská radnice v r. 1924 neúspěšně.Ve 30. letech se znovu objevily snahy zřídit ve Zlíně muzeum.V r. 1935 bylo muzeum přijato do Svazu československých muzeí pod názvem Museum města Zlína. Jeho existence však zůstávala více méně na papíře a sbírky byly odkázány na dobrovolnou péči. Teprve v r. 1944 dochází k obratu. Na základě ujednání s vedením Baťových závodů byla městským sbírkám vyčleněna jedna etáž v Památníku T. Bati. Městské muzeum bylo otevřeno 13. 2. 1944. V listopadu 1946 byly městské sbírky převezeny z Památníku poškozeného náletem do zámku Lešná a byly obohaceny o část sbírek hrabat Seilernů, bývalých majitelů Lešné.

V letech 1951-52 byla část sbírek převezena do malenovického hradu. V září 1952 převzalo muzeum podle dohody mezi KNV Gottwaldov a n. p. Svit přírodovědné sbírky a sbírky obuvi z bývalého Studijního ústavu a Památníku T. Bati. Baťovské sbírky byly shromažďovány z iniciativy firmy už od počátku 30. let, nejprve kolekce historické a exotické obuvi, později sbírky přírodovědné a další. V roce 1953 bylo ustaveno Krajské muzeum, které zastřešilo dosavadní sbírkotvornou činnost městského muzea a firmy Baťa a zahájilo činnost v lednu 1953. Zpočátku bylo umístěno na hradě v Malenovicích, v r. 1955 se přestěhovalo do Lešné a od r. 1958 se natrvalo stal jeho sídlem zlínský zámek. V r. 1958 bylo spojeno s krajskou galerií v jednu instituci s názvem Krajský vlastivědný ústav. Po zrušení gottwaldovského kraje v r. 1960 došlo k reorganizaci a změně názvu na Oblastní muzeum a galerie v Gottwaldově. V r. 1961 se galerie opět osamostatnila a muzeum rozšířilo svůj název na Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy v Gottwaldově. K poslední změně došlo v r. 1990 v souvislosti s navrácením původního jména městu. Od té doby existuje muzeum pod názvem Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

MJVM ve Zlíně je víceoborové muzeum v oblasti společenských a přírodníchvěd ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb.

Organizace je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Internetové stránky zřizovatele: www.kr-zlinsky.cz.

Zřizovací listina MJVM ve Zlíně s dodatky

Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: Pr 1416

 


 

3. Organizační struktura

 4. Kontaktní údaje povinného subjektu:

všechny kontaktní informace

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Vavrečkova 7040
760 01 ZLÍN
P.O. BOX 175


Telefon: +420 573 032 301
E-mail: info@muzeum-zlin.cz
Číslo datové schránky: bhrk6bs

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Vavrečkova 7040
760 01 ZLÍN

4.3 Úřední hodiny
Úřední hodiny (podatelna):

Poštovní listovní podání je možno provést na uvedené adrese nebo osobně na podatelně muzea (sekretariát) –budova č. 14, 5. nadzemní podlaží, včase od 8:00 –14:30 hodin (pondělí –pátek). Doručené dokumenty musí být úplné, nepoškozené a čitelné. Pokud bude odesílatel znám, bude vyzván kodstranění nedostatků. V případě, že nebude možné odesílatele určit, nebude dokument přijat a zpracován.

4.6 Adresa internetové stránky
http://www.muzeum-zlin.cz/


4.7 Adresa e-podatelny
Elektronické podání dokumentů ZDE: podatelna@muzeum-zlin.cz5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: KB ZLÍN,  Č.Ú. 4137-661/01006. Identifikační číslo organizace

IČ: 00089982


 

7. Daňové identifikační číslo organizace (DIČ):

CZ00089982 – muzeum není plátcem DPH


8. Dokumenty

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

 


 

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

internetové stránky s uvedenými informacemi:
http://www.muzeum-zlin.cz/

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

Žádosti se podávají nejlépe na e-mailovou adresu muzea případně písemně poštou, eventuálně osobním doručením do podatelny.

Žadadatel musí postupovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb..

 

 


 

10. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Žádosti, stížnosti a podněty se podávají na elektronickou adresu podatelny muzea.

Písemné podání žádosti je možné poštou, případně osobním doručením do podatelny:

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Vavrečkova 7040
760 01 ZLÍN
P.O. BOX 175

 


 

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.

Opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu  je potřeba zaslat na adresu muzea. Muzeum předá opravný prostředek zřizovateli Zlínskému kraji odboru kultury a památkové péče.

Lhůta pro žadatele pro podání rozkladu: do 15 dnů od doručení rozhodnutí.
Požadavky na žadatele:Rozklad musí obsahovatjméno žadatele, adresu, včem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá, datum a podpis žadatele.
Poštovní adresa pro podání rozkladu:
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Vavrečkova 7040
760 01 ZLÍN
P.O. BOX 17512. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře:

Není předepsán.


 

14. Nejdůležitější používané předpisy, právní předpisy:

- zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláška, a to vyhláška č. 66/1988 Sb.,
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 99/2019 Sb., Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 15. Úhrady za poskytování informací


Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytnutím informací


 

16. Licenční smlouvy


Smlouva licenční AUTOR MUZEUM

Smlouva licenční MUZEUM NABYVATEL

Smlouva licenční v angličtině

Licenční smlouva o užití fotografií

 


17. Výroční zprávy

ve smyslu ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Výroční zprávy Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o.

KALENDÁŘ AKCÍ
<< leden / 2022 >>

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

VÝSTAVY A AKCE

Šperky jako pro princeznu

AKCE
10. 2. 2022 DÍLNA...

Do obrázku vetkané

14. budova baťovského areálu

AKCE
22. 1. 2022 DÍLNA...

Komentovaná prohlídka výstavy OD KOSMY PŘES DALIMILA

14. budova baťovského areálu

AKCE
3.2.2022 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA...

Komentovaná prohlídka výstavy o drátenictví

14. budova baťovského areálu

AKCE
20. 1. a 24. 2. | KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA...

OD KOSMY PŘES DALIMILA

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
24. 9. 2021 - 27. 2. 2022...

DROBNÁ KRÁSA aneb MINIATURY OBUVI

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
10. 9. 2021 - 27. 2. 2022 VÝSTAVA...

MASKY KOSTÝMY MAŠKARY

Muzeum luhačovického Zálesí

VÝSTAVA
7. 10. 2021 - 18. 9. 2022 VÝSTAVA...

NOMÁDI EVROPY

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
22. 10. 2021 - 27. 2. 2022 VÝSTAVA...

VÁNOČNÍ PROVOZ

14. budova baťovského areálu

AKCE
INFORMACE...

VÁNOCE S VŮNÍ PERNÍKU

14. budova baťovského areálu

AKCE
30. 11. 2021 - 9. 1. 2022 VÝSTAVA...