Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací najdete ZDE.
Souhlasím

nova pracovni pozice

Výběrové řízení na místo

KURÁTORA GEOLOGICKÝCH, MINERALOGICKÝCH

A PALEONTOLOGICKÝCH SBÍREK

 

Požadované předpoklady:

 • VŠ vzdělání přírodovědného zaměření
 • občanská bezúhonnost
 • schopnost samostatné odborné práce
 • alespoň pasivní znalost angličtiny nebo jiného světového jazyka
 • znalost práce s PC (uživatelská znalost programů Microsoft Office, internetu)
 • komunikační a organizační schopnosti

 

Při výběrovém řízení budou preferováni uchazeči:

 • se znalostí problematiky správy muzejních sbírek
 • s publikační a přednáškovou činností
 • se znalostí a schopností v oblasti prezentace sbírkového fondu (výstavy, expozice)
 • se zájmem o odbornou práci v terénu
 • se zkušenostmi s přípravou a realizací projektů a grantů
 • vlastnící řidičský průkaz skupiny B
 • se zájmem o sebevzdělávání

 

Nabízíme:

 • odbornou činnost v oblasti geologie, mineralogie a paleontologie
 • správu svěřené sbírky regionálního a exotického složení (sbírkotvorná činnost, správa sbírky, její katalogizace, prezentace a popularizace – výstavy, publikace)
 • velkou míru samostatnosti a práce v terénu
 • spolupráci na výchovně vzdělávacích akcích pro veřejnost
 • možnost osobního rozvoje a dalšího profesního vzdělávání

 

Pracovní úvazek: 1,0 – pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou

Nástup dle dohody

 

Platové zařazení: Dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Žádosti o přijetí do prvního kola výběrového řízení zasílejte do 31. 1. 2019 do 12 hodin písemně na adresu:

RNDr. Dušan Trávníček, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 76001 Zlín – v uzavřené obálce s názvem „Výběrové řízení“

nebo e-mailem: Dusan.Travnicek@muzeum-zlin.cz, do předmětu uvést „Výběrové řízení“.

Informaci o pracovní pozici poskytne RNDr. Dušan Trávníček – tel.: 573 032 312

 

Uchazeči o zaměstnání předloží:

 

 1. Písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

-          jméno, příjmení, titul

-          datum a místo narození

-          státní příslušnost,

-          místo trvalého pobytu

-          telefonní číslo, případně e-mailovou adresu

-          souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení na pozici kurátora geologických, mineralogických a paleontologických sbírek

 

 1. Písemnou přihlášku doplňte životopisem o průběhu studia, dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech.

 

Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole budou posouzeny písemné přihlášky uchazečů, ze kterých budou vybráni uchazeči pro ústní pohovor ve druhém kole.

Do druhého kola výběrového řízení předloží vyzvaní uchazeči tyto náležitosti:

-          ověřenou kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-          výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců

 

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

 

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“)

 

 1. Správce osobních údajů: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, telefon: 573 032 301, ID datové schránky: bhrk6bs
 2. Kontaktní údaje referenta pro ochranu osobních údajů: Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o., Šárka Hořáková, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, tel.: 573 032 301, referent.oou@muzeum-zlin.cz
 3. Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na obsazení pozice odborného pracovníka MJVM.
 4. Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost, že:

a)      zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení

b)      zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení

 1. Kategorie osobních údajů tvoří: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a další nezbytné údaje dle požadavků na konkrétní pracovní místo (např. způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka, řidičské oprávnění aj.), kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).
 2. Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem MJVM.
 3. Osobní údaje zpracované za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci.
 4. Máte právo:

a)      požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům

b)      požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje námi zpracovávané jsou nepřesné)

c)      požadovat omezení jejich zpracování

d)      požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu

e)      podat stížnost u dozorového orgánu

 1. Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou referenta pro ochranu osobních údajů.

KALENDÁŘ AKCÍ
<< srpen / 2019 >>

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  

VÝSTAVY A AKCE

Kurzy jógy

14. budova baťovského areálu

AKCE
S novým školním rokem rozbíháme další kurzy jógy!...

Mák

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
Nová výstava věnovaná jedné mimořádné rostlině....

Prázdniny v muzeu

14. budova baťovského areálu

AKCE
Pestrá nabídka lektorských programů po celé prázdniny!...

Jsou hrdí, tuze vznešení....

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
... a přenádherně odění...

Léčivé stromy Luhačovice

Muzeum luhačovického Zálesí

VÝSTAVA
Výstava věnovaná léčivým účinkům dřevin....

X. ročník fotosoutěže Klubu HZ

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
...aneb Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli....

Makové panenky

14. budova baťovského areálu

AKCE
Výtvarná dílna k výstavě MÁK....

Krejčovská dílna na královském dvoře

14. budova baťovského areálu

AKCE
Prázdninová dílna pro celou rodinu....

ZIKMUND100 komentovaná prohlídka

14. budova baťovského areálu

AKCE
Poslední!...

Zikmund sto

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
Další z akcí ke 100. narozeninám ing. Miroslava Zikmunda....