Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací najdete ZDE.
Souhlasím

Knihovna a studovna

Odborná knihovna Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Knihovna Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je odborná prezenční knihovna určená pro pracovníky muzea, ale i pro laickou veřejnost, které nabízí prezenční výpůjční a rešeršní služby. Knihovna obsahuje přes 30 tisíc svazků odborné literatury a periodik orientujících se především na regionální tiskoviny a historii. Novější akvizice se zaměřuje především podle zájmů kurátorů sbírkových fondů našeho muzea, kterými jsou historie, etnografie, botanika, geologie a zoologie.

Knihovna a studovna se nachází v pátém patře 14. budovy 14/15 Baťova institutu ve Zlíně. Badatelé zde mohou, po předchozí dohodě na emailu veronika.balajkova@muzeum-zln.cz, využívat informační zdroje v knižní podobě, počítač s přístupem na internet a k dispozici je jim také pro prezenční výpůjčky regionální fond, knihy, časopisy, noviny, ročenky, sborníky, mapy, příležitostné tisky a díla regionálních autorů, která jsou často využívaným pramenem poznání dějin kraje, okresu a města Zlína. Aktualizovaný on-line katalog muzejní knihovny můžete nalézt na stránce: http://katalog.muzeumzlin.cz/katalog/ dále je náš katalog zveřejněn v Souborném katalogu zlínských knihoven: http://www.knihovnyzlin.cz/, všechna naše periodika rovněž můžete najít v Souborném katalogu České republiky www.caslin.cz , kam jsou postupně připisovány, také naše další knihovní fondy.

Historie muzejní knihovny

V roce 1953 bylo ustaveno Krajské muzeum v Gottwaldově, které zastřešilo dosavadní sbírkotvornou činnost městského muzea a firmy Baťa a zahájilo činnost v lednu 1953. Od této doby můžeme datovat také vznik muzejní knihovny, která však nebyla budována cílevědomě a plánovitě a její bohaté fondy vznikaly spíše nahodile. V 50. letech získalo muzeum rozsáhlé soubory převážně německé literatury ze zrušených gymnázií v Brně, Kroměříži a Uherském Brodě. Touto cestou se do knihovny dostaly mnohé zajímavé a vzácné ukázky odborné  a encyklopedické produkce z konce 19. a začátku 20. století. Většinu starší vlastivědné a regionální literatury muzeum získalo z různých vzdělávacích spolků a zrušených malých veřejných knihoven. V 50. letech se k nám rovněž dostaly publikace pocházející ze sbírek muzejních spolků v Napajedlích, Vizovicích a Luhačovicích. Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy v Gottwaldově dlouhá léta sídlilo na zlínském zámku, kde se také nacházela knihovna se studovnou hojně vyhledávaná zvláště kvůli své regionální literatuře a sbírce etnické hudby z celého světa, avšak prostory pro umístění knih zde nebyly dostatečné, a proto se většina knihovního fondu nacházela na různých detašovaných pracovištích. V roce 2013 bylo Muzeum jihovýchodní Moravy i s knihovnou přestěhováno do 14. budovy 14/15 Baťova institutu ve Zlíně, kde je většina knihovních fondů centralizována dodnes.

Fondy muzejní knihovny

Regionální fondy

V bohatých regionálních knihovních fondech shromažďujeme publikace týkající historického vývoje našeho regionu, jednotlivých obcí a měst. Součástí tohoto fondu jsou také regionální periodika vydávaná obcemi a městy v naší oblasti, jako je například Kulturní zpravodaj Gottwaldova, Zpravodaj města Zlína, Lukovský zpravodaj, Hvozdenský zpravodaj, Luhačovický zpravodaj nebo Naše Bojkovsko. Dále vlastníme periodika významných průmyslových závodů působících na území jihovýchodní Moravy. K nejvýznamnějším závodním novinám, která v knihovně máme, kupříkladu patří Zlín: sdělení zaměstnanců firmy Baťa, Svit, Tep, Rudý říjen, Barum, Gottwaldovský kovák, Gottwaldovská jiskra, Vítězná práce a řada dalších.

Naše knihovna rovněž spravuje stále se rozšiřující baťovský regionální fond, jenž obsahuje více než tři stovky knih, které se věnují jedné z nejdůležitějších kapitol regionální historie, jakou bezesporu byl vývoj Baťových závodů a historie rodinného klanu Tomáše Bati a jeho pokračovatelů.

K regionálním fondům čítáme rovněž knihovny zajímavých regionálních osobností, jimiž byly například František Bartoš, Josef Čižmář, Daniel Sloboda, Jiří Hanzelka a nově také Karel Pavlištík. Tyto publikace, doplněné obvykle dedikacemi a rukopisnými poznámkami, jsou nejen zdrojem informací o osobnostech majitelů, ale poskytují i zajímavý pohled na společenské a kulturní klima doby, ve které žili.

Fond periodik

Díky vytrvalé a poctivé akviziční činnosti muzejních spolků, jejichž knihovny naše muzeum v 50. letech 20. století převzalo, vlastníme téměř kompletní řady Českého časopisu historického, Časopisu Národního muzea, Časopisu Moravského muzea, Českého lidu, Časopisu vlasteneckého musejního spolku v Olomouci, Vlastivědného věstníku moravského a řadu dalších významných českých a moravských odborných periodik.

Fond periodik je v naší knihovně již tradičně rozšiřován především pomocí výměny publikací s jinými institucemi. Publikační činnost odborných pracovníků a vydávání muzejního periodika od roku 1956 umožnilo výměnu publikací nejen s československými, ale i zahraničními institucemi. Tehdejší gottwaldovské muzeum navázalo kontakt s muzei v Polsku (Poznaň, Varšava), Maďarsku (Péc, Székesfehérvár), východním i západním Německu (Drážďany, Výmar, Berlín, Cottbus, Bonn, Brémy, Mnichov) a Rakousku (Linec). Sborníky a periodika pravidelně docházely nejen z akademických nakladatelství v Budapešti, Berlíně, Moskvě a Varšavě, z univerzitních pracovišť v polském Lublinu a Wroclavi, z německého Wittenbergu, ale i ze zámoří, ze státních univerzit v Kalifornii a Kansasu. V letech normalizace příliv zahraniční literatury postupně slábl, až prakticky ustal. V současné době je publikační činnost muzea na vysoké úrovni a díky ní se knihovně daří získávat výměnou takřka šedesát odborných periodik s širokým záběrem studijních oborů.

Centrální fond

Obsah centrálního fondu je velmi rozmanitý. Můžeme zde nalézt soubory naučné literatury od roku 1861 do současnosti. K nejzajímavějším patří encyklopedické soubory Ottova slovníku naučného, Masarykův a Riegrův slovník naučný a řada dalších encyklopedických děl naší i zahraniční provenience. Novější akvizice je orientována především na historii, pomocné vědy historické a etnografii. Rovněž se do tohoto fondu dostávají příspěvky z darů příznivců naší knihovny a knihy získané výměnou s jinými institucemi. A tak zde můžeme najít zajímavé soubory náboženské literatury, cestovatelské spisy, mapy atlasy ale i reprezentativní velkoformátové barevné ilustrované publikace.

Příruční knihovny

Současná akvizice příručních knihoven se orientuje především podle zájmů kurátorů sbírkových fondů našeho muzea, kterými jsou historie, etnografie, botanika, geologie a zoologie.

Sbírkové fondy

Knihovna Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně spravuje velmi zajímavou a početnou sbírku vzácných historických knihovních fondů. Sbírkový knižní fond je rozdělen na dvě podkategorie, v nichž najdeme takřka čtyři stovky starých tisků z let 1500 až 1800, ale i více než 750 knih v historických fondech zaujímající roky 1801 až 1860. K nejvzácnějším souborům našeho muzea patří sbírka biblí, která není na první pohled co do počtu nijak rozsáhlá (48 výtisků biblí představujících 33 vydání, 37 výtisků Nového zákona zastupujících 27 vydání), ale při bližším pohledu můžeme zjistit, že obsahuje takřka ucelený soubor českých tištěných biblí 16. – 19. století, včetně takových skvostů českého tiskařského umění, jakými jsou Bible Severinova, Melantrichova nebo Bible kralická. Zároveň vlastníme řadu zajímavých biblí zahraniční provenience, jako například dvě hebrejské bible nebo latinskou Bibli svatou z roku 1645 tištěnou v Antverpách, či Bibli Lutherovu z roku 1663 vydanou v Jeně. Dále se zlínská muzejní knihovna může pochlubit takovými skvosty, jako jsou vydání Mattioliho Herbáře z let 1562 a 1596, Zřijzenij Zemské Margkrabstwj Morawského z roku 1604, Pjsně duchownj Ewangelistské vydané v Kralicích v roce 1618, nebo Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis Emendatus Hoc est Jana Amose Komenského vydané v roce 1760 v Norimberku.

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

BADATELSKÝ ŘÁD

 

Sbírka MJVM - Knihy na webu Centrální evidence sbírek

 

 

Přílohy:

1. Badatelský list

2. Záznam o vydání a vrácení archivního materiálu, sbírkových předmětů

3. Prohlášení

KALENDÁŘ AKCÍ
<< říjen / 2020 >>

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  

VÝSTAVY A AKCE

VALAŠSKO OČIMA KORNELIE NĚMEČKOVÉ

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
10. 10. 2020 - 24. 1. 2021...

Maroko

14. budova baťovského areálu

AKCE
26. 11. 2020 přednáška...

Kurz kvašené zeleniny

14. budova baťovského areálu

AKCE
KURZ KVAŠENÉ ZELENINY v rámci cyklu Byliny v muzeu     ...

Kouzelné nůžky pohádkové

14. budova baťovského areálu

AKCE
KOUZELNÉ NŮŽKY POHÁDKOVÉ tvořivá dílna 19. 11. 2020 | ...

Klenoty z vesmíru

14. budova baťovského areálu

AKCE
KLENOTY Z VESMÍRU tvořivá dílna           ...

Býčí skála

14. budova baťovského areálu

AKCE
4. 11. 2020 přednáška...

Borneo

14. budova baťovského areálu

AKCE
19. 11. 2020 přednáška...

POSLOVÉ Z VESMÍRU meteority a tektity

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
25. 9. 2020 - 13. 6. 2021...

Středověké meče

14. budova baťovského areálu

AKCE
21.10.2020 přednáška...

ŠEVCI ŽIJÍ

14. budova baťovského areálu

AKCE
24. 10. 2020...