Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací najdete ZDE.
Souhlasím

Historie doprovodných programů ke krátkodobým výstavám

Nabídka školám

 

 

 

 

Vánoce v muzeu 2019

(2. – 20. prosince 2019)

Vánoce v muzeu provázela panelová výstavka přibližující nejoblíbenější svátky roku z pohledu lidové tradice, jak ji ve svém díle zaznamenal národopisec, jazykovědec a pedagog František Bartoš. Textovou část doplnily atraktivní plstěné betlémy z produkce Ivany Langrové.
V programu pro školky a 1. stupeň základních škol se děti vydaly do starého Zlína z doby před více než sto lety, kde se podzim mění v zimu, brzy se stmívá, ženy zpracovávají vlnu, blíží se svátek Mikuláše a Vánoce. Ze zápisu Františka Bartoše byly vybrány zvyky, které se dodržovaly v době předvánoční a vánoční, i při společných besedách, dračkách a přástvách. Výstava plstěných betlémů inspirovala dílničku, kde si děti plstily ozdobu z vlny.
Betlémský příběh připomínal koledami a malebnými plstěnými figurkami druhý program, na který přišla dvěma třídám do muzea představit techniku plstění za sucha paní Zavrtálková. Jasnou hvězdu vedoucí koledníky do Betléma si pak děti vyrobily z ovčího rouna.

 

MÁK

(2. září – 4. října 2019)

Výstava představila mák nejen jako zajímavou plodinu s tisíciletou historií, ale také jako kulturní fenomén a byla doplněná originálními makovými obrazy a dekoracemi paní Marcely Šimečkové.
V programech pro mladší i starší děti jsme si prošli cestu máku od semínka k makovici, z pole až na náš stůl a připomněli jsme tradice i příběhy, které se s touto tradiční rostlinou pojily. Cestu mladším dětem ukazovala známá písnička o čížkovi a v pohybových, bádacích i tvořivých aktivitách se děti mohly seznámit s tím jak vypadá mák, jak roste mák, jak kvete mák, jak se tluče mák, jak voní mák, jak se jí mák, jak je mastný mák a jak se vyšívá mák.
Součástí programu byl vyplňovací obrázkový list, ze kterého si děti vytvořily chalupu našich předků s makovým políčkem v humnech.
Do programu pro starší žáky byla zařazena také vyšívací dílna tradičních motivů vycházejících z textilu ve sbírkách muzea.

 

Velikonoce v muzeu 2019

(2. – 17. dubna 2019)

K panelové velikonoční výstavě Vajíčko malované, z lásky darované byly vytvořeny tři druhy edukačních programů vycházející ze záznamů Františka Bartoše o oslavách Velikonoc na Zlínském panství v druhé polovině 19. století.
Program Mařena, Mařena, kdes klúče poděla se uskutečnil 5. 4. 2019 a přibližoval tradici vynášení Mařeny na Smrtnou neděli a přinášení léta do vsi na Květnou neděli. Dvě třídy MŠ si měly možnost prohlédnout Mařenu ze sbírek muzea a také si vyrobily vlastní Mařenu a ozdobily vlastními papírovými ozdobami májíček z větví jehličnanu. Prostřednictvím vystoupení Bartošova dětského souboru s folklórním pásmem byly děti vtaženy do tradic našeho regionu.
Program Červené modré ořeší, koho to vajíčko potěší zprostředkoval dvěma třídám setkání s tvůrkyní batikovaných kraslic paní Jarmilou Adamcovou. Během programu se žáci seznámili se symbolikou vejce a různými technikami zdobení kraslic. Paní Adamcová osvětlila způsob tvorby voskové batiky a žáci si mohli vyzkoušet tvorbu kraslice kresbou barevnými vosky.
Program Kúlalo sa, kúlalo, červené vajíčko přibližoval velikonoční zvyky v našem regionu vycházející ze záznamů Františka Bartoše. Děti se seznámily s vynášením Mařeny, přinášením májíčku, zvyky na Zelený čtvrtek, tradičními koledami či tradicí malování vajíček. Starší děti měly možnost vyzkoušet si postup při tvorbě kraslic voskovou batikou, mladší děti napodobovaly techniku gravírování. Povídání doplnily řehtačky, klapačky, valcha a tragač z muzejních sbírek a vystavené kraslice ze sbírky Pavla Poulíčka.

 

Vánoce v muzeu 2018

(30. listopadu – 20. prosince 2018)

Do programu Vánoce v muzeu byly k výstavě Radujme se, veselme se a výstavě lidového malovaného nábytku Dřevo jako malované zařazeny tři programy pro školy.
Mikulášský program, který v názvu připomínal žertovnou říkačku Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni, hnali ovce do jalovce, byli oba smutni, připomínal oslavy oblíbeného světce podle záznamů Františka Bartoše. Program byl doplněn tvořivými aktivitami a každý si mohl odnést tradiční oblíbenou hračku – figurku ze sušeného ovoce.
O tradičních oslavách Štědrého dne obyvatel chalupy s malovaným nábytkem vyprávěl program Už my tedy, pastuškové, do Betléma pojďme, který také vycházel ze zápisu Františka Bartoše. Děti si vyráběly papírovou chalupu i koledníky, se kterými jsme připomněli starou zlínskou vánoční koledu.
Betlémský příběh přibližoval třetí program s názvem Jak ta žežulička bude vítat Ježíška. Vyprávění vánočního příběhu u ústecko-orlického betlému doplnily betlémy z vizovického pečiva a setkání s lidovým tvůrcem figurek z tohoto zajímavého materiálu. Děti si pod jeho vedením mohly odnést vlastnoručně „ušůlané" figurky z těsta.


Obrázky z historie lázeňské léčby

(6. září – 18. listopadu 2018)

V programu Z města do lázní Luhačovice jsme se vrátili v čase o více než sto let do minulosti a s tříčlennou rodinou jsme se společně vydalina cestu dostavníkem z města do luhačovických lázní. Prohlédli jsme si krásu krajiny obklopující lázeňské město, vyzkoušeli jsme si práci známého architekta Dušana Jurkoviče při stavbě lázeňských domů. Děti se dozvěděly, jakými procedurami se lidé v lázních léčili a procvičily svá těla podle vzduchoplavecké metody profesora Jana Svozila. Zážitkem byla také ochutnávka minerálního pramene a pro starší žáky výroba bylinné koupelové soli. Zajímavou součástí programu byly jednoduché pokusy zkoumající vlastnosti minerální vody.


Hodiny ze Švarcvaldu

(5. února – 18. května 2018)

Čas programů k výstavě Hodiny ze Švarcvaldu uběhl jako voda. Ubíhající čas zajímal lidi od nepaměti a nás také. Společně jsem si povídali o tom, jak ubíhá čas  v přírodě i během dne, jak letí čas dospělým a kdy se loudá dětem. Ukázali jsme si, jak měřili naši předkové čas v dávných dobách i jak nám měří čas běžné hodiny. Ve výstavě jsme si prohlédli malované hodiny s kukačkou či pohyblivými figurkami, zjistili jsme, jak vypadaly budíky před 150 lety a že bylo možné mít doma dokonce i  orloj. Děti si mohly vymyslet melodii a podle vlastního zápisu jsme rozezněli zvonkohru.
Starší žáci luštili kolik je vlastně hodin, když mají hodiny ve výstavě na ciferníku římské číslice a doplňovali povídání o pracovním dnu hodináře Šimona.
V dílně si mladší děti vyrobily své vlastní náramkové hodinky s obrázky nebo čísly.

 

Přidajte nám vajíčko, milá matičko!

(26. března – 28. března 2018)

Jak slavili Velikonoce naši předkové za dob Františka Bartoše?
Děti si připomněly zvyky, které se dodržovaly na Květnou neděli (zdobení májky) a Zelený čtvrtek (hrkání) s ukázkou historických hrkacích nástrojů z muzejních sbírek a fotografií. Vyzkoušeli jsme vytvořit atmosféru probouzející se přírody a jarní zpěv ptáků pomocí píšťalek. Povídání o velikonočních zvycích jsme doplnili symboly Velikonoc. Nechyběly ani koledy, které František Bartoš zaznamenal do svých knih.  
Děti také kreslily květinové vzory, které si mohly přenést na papírovou kraslici, kterou zpracovaly technikou gravírování.

 


Na zlatých řetázkoch a Na obloze svítí hvězda

(27. listopadu – 21. prosince 2017)

Vánoční program Na zlatých řetázkoch zavedl děti k betlému upleteného ze slámy a ve výstavě slaměných ozdob Františka Zuska jsme si povídali o slámě jako materiálu i tradičních symbolech spojených s vánočním příběhem. Ve tvořivé dílně si každý vyrobil papírovou ozdobu podobnou té slaměné ve výstavě.
V týdnu před Štědrým dnem byl pro školy připraven také program Na obloze svítí hvězda, který školní skupiny provedl výstavou slaměných ozdob, v níž jsme se zaměřili především na slaměné hvězdy. V druhé části programu měly děti možnost setkat se s panem Františkem Zuskou, který předvedl, jak se křehké ozdoby ze slámy vyrábí.

 

Kinematograf

(5. května – 25. června 2017)

Výstava ze sbírek Romana Prokeše představila optické hračky a promítací přístroje od "pravěku" kinematografie až po nedávnou minulost.
V programech pro žáky základních škol jsme se snažili pochopit princip pohyblivého obrazu filmu prostřednictvím pokusu s dozníváním zrakového jevu na sítnici našeho oka a následně jsme sledovali oživlé kreslené postavičky zvířat i lidí pomocí optických hraček jako thaumatrop, fenakistoskop či zoetrop. Poodhalili jsme také fungování promítačky – laterny magiky a kamery – camery obscury. Ukázali jsme si fotografie i způsob fotografování prvního "herce" koně Sallie, kterého poprvé v pohybu zachytil fotograf Eadweard Muybridge. Děti se mohly podívat na ukázky nejstarších filmů bratří Lumiérů a Georgese Meliése a vyzkoušet si stát se kouzelníkem a nechat zmizet své spolužáky filmovým stop-trikem. Děti mohly také porovnat, jaký byl způsob promítání filmů v kamenných kinech s možnostmi, které máme dnes. Každý si mohl odnést papírový thaumatrop a kousek filmového pásu.
Se staršími žáky základních škol a středoškoláky jsme procházeli filmovou historií s vynálezci a prvními filmaři, kde nechyběly praktické ukázky vlastnosti světla, které znali žáci z fyziky nebo biologie, či ukázky raných snímů filmové historie nebo popis práce promítače v kině.
Ke 139. výročí prvního zachyní reálného pohybu na sérii fotografií Eadweardem Muybridgem byla připravena dílna pro školy s názvem Zvířata v pohybu. Žáci měli možnost prozkoumat Muybridgovy fotografie zvířat a vytvořit si vlastní animovaný pás pohyblivých obrázků, který oživili v bubnech zoetropů ve výstavě.
Videa strop-triku a animace Zvířata v pohybu ke zhlédnutí.
Nabídka programů ke stažení zde.

Informace o výstavě naleznete zde

Hedvábná cesta

(10. února – 23. dubna 2017)

Výstava s názvem „Hedvábná cesta“ představila návštěvníkům předměty zapůjčené ze soukromých sbírek, které úzce souvisejí s touto obchodní spojnicí Evropy a Dálného východu. K vidění byly např. pečetící válečky, kadidlo, císařský čajový servis, keramické amfory a další.
Pro školní skupiny vytvořilo oddělení muzejní pedagogiky tři typy programů. Pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ to byl program „Starodávnou cestou nejen za hedvábím“. V něm se děti dověděli, odkud se bere hedvábí, prohlídly si housenky, kokony i dospělce bource morušového, na vlastní kůži si vyzkoušely jemnost surového hedvábí i tence utkaného hedvábného šátku. Dále jsme měli možnost přivonět si k exotickému koření jako je kardamon, kurkuma, pravá skořice a další. V závěru jsme si po vzoru vystavených předmětů vyrobili zlatý šperk. Žákům 3. až 6. ročníku byl určen program „Ve stopách Marca Pola“, ve kterém jsme společně putovali pradávnou stezkou a kupovali různé lokální komodity. Poslední program „Z Evropy do Číny a zpět“ nabídl žákům 7. až 9. ročníku ZŠ a SŠ možnost shlédnout jedinečné dobové předměty, pradávná místa i obchodní komodity.

Létající drahokamy

(2. prosince 2016 – 29. ledna 2017)

Výstava prezentovala zdánlivě nesourodé kombinace tvořené různými druhy hmyzu se zástupci z říše nerostů či hornin. Jednotícím principem výběru se stal estetický dojem a vzájemná podobnost, kdy například na křídlech motýlů byly obrazce podobné s určitými druhy minerálů, jindy zase zbarvení hmyzích těl připomínalo některé horniny či krovky vystavených brouků byly nápadně podobné drahým kovům.
Pro školy byly připraveny tři edukační programy pokrývající věkové kategorie od dětí MŠ po středoškoláky. Pro nejmladší děti byl určen program s názvem „Šperky made in Nature“ v něm jsme se zaměřili na barvy a tvary. Děti pracovaly s barevnými kameny, které třídily dle barev a následně z nich stavěly barevnou mozaiku na motivy výstavy. Pro starší děti byl vytvořen program „Příroda plná lesku“, který žáky seznamoval s náplní práce entomologa a geologa, tedy vědců, kteří zkoumají objekty z výstavy. V posledním programu pojmenovaném „Šperky made in Nature“ si žáci 7.–9. ročníků ZŠ a středoškoláci vyzkoušeli práci šperkařů. Na motivy vystavených brouků, motýlů, hornin a minerálů se pokusili vytvořit výtvarný návrh designového šperku.

Staré zlínské Vánoce

(19. prosince – 21. prosince 2016)

Vánoční beseda s dílnou poodhalila podobu Vánoc ve Zlíně a okolí před více než sto lety tak, jak ji zachytil ve svém díle František Bartoš. Ocitli jsme se v čase předadventním na zlínském panství a pomocí autentických sbírkových předmětů, magnetických obrázků a ukázek jsme si představovali způsob života, zvyky (sv. Mikuláš, obchůzky Luce, vánoční koledování) a podobu adventního čekání (besedy, přástky, draní peří) na Štědrý den. Děti také zjistily, co se dělo v magický Štědrý den či jak vypadala štědrovečerní večeře. V programu jsme se naučili místní koledu a zkusili navléct tradiční řetěz ze slámy a kousků papíru.
Program byl součástí projektu Pocta Františku Bartošovi 20162017
Nabídka programů ke stažení
zde.

Vánoční ozdoby – od minulosti do současnosti

(9. prosince 2016 – 29. ledna 2017)

Výstava představila vánoční ozdoby ze sbírek MJVM doplněné o výběr z Galerie Mariette Vizovice.
Se školními skupinami jsme se zaměřili na příběh vánočního stromečku a zdobení v průběhu času. Děti mateřských škol a prvního stupně se na chvíli ve hře proměnily ve stromky a zopakovaly si tak, jak roste strom a jaké má základní části. Také podle připravených větviček a šišek stromů zavzpomínat, jak se jmenují naše nejčastější jehličnany a které tak rádi o Vánocích zdobíme. Putování v minulosti za prvním vánočním stromkem jsme začali u betlémů, který má mnohem delší tradici než vánoční strom. Ukázali jsme si, čím byl ozdobený stromek cechu pekařského v 15. století a děti mohly tehdejší ozdoby porovnat s těmi současnými instalovanými ve vitrínách. Druhou částí programu byla tvořivá dílna, kde si mladší děti vyráběly prostorovou papírovou baňku slepenou z barevných koleček, starší děti vytvářely kulatou baňku z proužků papíru.
Nabídka programů ke stažení zde.

Dámy a pánové, držte si klobouky

(8. září 2016 – 20. listopadu 2016)

Putovní výstava z Muzea Novojičínska obsahuje výběr pokrývek hlavy ze sbírek tohoto muzea. Návštěvníci mohli zhlédnout různé druhy klobouků 19. a 20. století z produkce novojičínských kloboučnických firem, ale i sbírku exotických pokrývek hlavy z celého světa, klobouky duchovních, raritní pokrývky hlavy z divadelních představení a klobouky a čepice pražských spolků a cechů. Výstava byla obohacena také dobovými doplňky a módním oblečením ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Obdiv návštěvníků si získal koutek věnovaný pánským kloboukům, čepicím a motocyklovým přilbám, ve kterém byl vystaven také motocykl legendárního zlínského motocyklového závodníka Saši Klimta. Součástí výstavy byla také zkušebna klobouků, která byla oblíbeným koutkem dětí i dospělých návštěvníků. V edukačních programech ti nejmladší návštěvníci vzpomínali, které pohádkové bytosti nosí klobouky a čepice, starší žáci zase jmenovali lidská povolání, pro která jsou klobouky, čepice, ale i přibly charakteristické. Po seznámení s obsahem výstavy si všichni vyrobili papírovou čepici, kšilt nebo klobouk formou origami.

 

Noha v ráji

(26. května 2016 – 28. srpna 2016)

Výstava Noha v ráji představila 15 let tvorby Ateliéru Designu obuvi z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Mohli jsme se v ní setkat s pracemi studentů a absolventů ateliéru. Část výstavy se pak věnovala anatomii a hygieně lidských nohou a na fotografiích byly ukázány deformace nohou způsobené nošením nevhodné obuvi. Návštěvníci výstavy se mohli projít bosou nohou po "aktivizujícím chodníčku" a vyzkoušet si chůzi po různých površích. Edukační programy ve výstavě Noha v ráji probíhaly za částečného vedení MgA. Jany Buch, vedoucí Ateliéru Designu obuvi a autorky výstavy. Děti a studenti si mohli vyzkoušet obratnost prstů na nohou a celých chodidel, využít interaktivních prvků výstavy a získané poznatky využili při tvobě vlastního návrhu designové obuvi.

 

Na skle malované

(2. dubna 2016 – 2. prosince 2016)

Výstava Na skle malované nainstalovaná v prostorách hájenky u hradu Malenovice představovala podmalby na skle ze sbírek MJVM. Obrazy světců a světic inspirovaly k vytvoření programů, které děti seznamovaly s jejich příběhy.
Děti mateřských škol se přesunuly do doby před více než 100 lety, na vystavených modelech stavení v expozici si zkoušely představit, jak se žilo ve staré chalupě, a na obrázku vnitřního vybavení světnice mohly vidět, jak vypadal svatý kout. Obrázky světců si pak prohlédly v místnosti výstavy, kde jsme se zaměřili na jména v kalendáři, ve třídě a jména světců na obrazech. Alespoň někdo znal někoho, kdo se jmenuje Jiří nebo Martin. Pomocí papírových loutek jsme společně podle obrázků světců tvořili celý jejich příběh. Děti se aktivně zapojily do vyprávění drobnými tvořivými aktivitami: do příběhu o svatém Martinovi kreslily vločky a trhaly plášť, aby se rozdělily s žebrákem, do příběhu o svatém Jiřím lepily šupinaté krky z papíru a tvořily hlavy draka. V závěru si s komentářem prohlédly také ostatní obrazy ve druhé místnosti výstavy, kde také zjistily, jak se podmalby malují.
Nabídka programů ke stažení
zde.

 

Cesta pravěkem

(21. ledna 2016 – 15. května 2016)

Paleontologická výstava s názvem „Cesta pravěkem“ přiblížila návštěvníkům různé formy fosilního života včetně stop pravěkých živočichů a také různé nástroje vyrobené pravěkými lidmi. Doplněna bylo o prezentaci fotografií a obrazů vyhynulých živočichů doprovázených zvukovým záznamem. Koncepčně byla řešena jako cesta geologickými obdobími Země, počínající ve starohorách a končící ve čtvrtohorách. Na panelech a velkoformátových fotografiích se návštěvníci seznámili s životem v daných geologických obdobích, paleogeografickou situací a klimatem.
Pro školy byly připraveny tři edukační programy a jedna výtvarná dílna, které byly určeny pro děti z MŠ a ZŠ. Nejmladším dětem byl věnován program „Na kus řeči, také hrátky s pravěkými prazvířátky“. V programu jsme si ukázali různá pravěká zvířátka a také jejich zkameněliny. V připraveném pravěkém nalezišti jsme se proměnili v mladé paleontology a se štětci v ruce jsme z vrstev písku odkrývali kostry pravěkých zvířat. V závěru programu jsme si zahrály na pravěké stopaře pátrající po kořisti. Ve skupinách ale i jednotlivě jsme se vydali po stopách čtvrtohorních zvířat, která jsme polapili a něco zajímavého jsme si o nich řekli. Pro starší žáky byl vytvořen program „Krokem, skokem pravěkem“. Žáci s námi procházeli jednotlivými úseky ve vývoji naší planety. V každém období jsme si představili typické zástupce živočichů a rostlin. Ve čtvrtohorách jsme se seznámili i s našimi předchůdci. O šikovnosti a umu pravěkých lidí nás přesvědčily různé nástroje a především nádherné jeskynní malby z doby kamenné. Téměř reálná ztvárnění nám umožnila určit druh zvířat a získat tak představu, jak asi vypadala. Nejstarší věkové kategorii patřil program „Příběh Modré planety“. V tomto programu jsme se blíže zaměřili na Českou republiku a podívali se na ni v různých geologických epochách. Poznali jsme různá paleontologická naleziště i život, který se na nich zachoval. Seznámili jsme se s nejzajímavějšími paleontologickými objevy, které se vědcům podařily na našem území objevit. Dílna „Pravěké umění“ byla určena pro všechny ročníky ZŠ. Na úvod jsme se ve 3D vizualizaci prošli francouzskou jeskyní Lascaux, kde jsme mohli obdivovat krásu pravěkých maleb. Ty se nám staly vzorem pro vlastní tvorbu. S použitím barevných jílů a kafrů jsme se sami proměnili v pravěké umělce a vyzkoušeli si podobnou technikou malovat zvířata, která byla zachycena na stěnách jeskyní ve Francii, Španělsku ale i Česku.

 

Kouzlo rodinného loutkového divadla

(30. 11. 2015 – 19. 2. 2016)

Výstava Kouzlo rodinného loutkového divadla představila ukázky historických modelovaných i originálních loutek, vytvořených umělci pro konkrétní rodinná i spolková divadla, která vznikala v letech 1850-1950, pocházející ze sbírek Marie a Pavla Jiráskových. Živě působící instalace loutek do větších i menších scén loutkových divadel, ale i do vitrín, umožňovala do obsahu edukačních programů zařadit práci s imaginací, dovyprávění rozehraného příběhu, oživení scén pomocí zvuků a ruchů.
Děti mateřských škol a 1. a 2. ročníku ZŠ vítaly ve výstavě loutky Kašpárků a s papírovou loutkou si děti zacvičily na slova říkanky. V instalovaných historických divadlech jsme společně zkoušeli vyprávět děj rozehraných příběhů a scény v divadlech i vitrínách oživovali pomocí vlastního hlasu i hudebních nástrojů. Další část programu se skládala z tvořivé aktivity, kdy si děti na základě prohlédnutých loutek vytvářely svou vlastní papírovou loutku, kterou na závěr mohly ostatním představit v divadélku ve výstavě.
Žáci 3. - 6. ročníků ZŠ přemýšleli, jak mohli v období před 100 lety trávit čas jejich vrstevníci. Prohlédli jsme si Livorovo divadlo s podobiznou Mikoláše Alše, jehož výtvarný projev inspiroval podobu prvních loutek - alešovek. Instalované divadelné scény s rozehranými příběhy se pak děti rozdělené do skupin snažily začlenit do svého příběhu, který mohly psát nebo kreslit. Vznikly tak variace klasických pohádek i pohádky zcela nové, které jsme si společně četli a doplňovali zvukovými efekty.
Nabídka programu ke stažení zde.

Hvězda betlémská

(28. 10. 2015 - 10. 1. 2016)

Oddělení muzejní pedagogiky připravilo v termínu od 30. 11. do 22. 12. 2015 k výstavce výtvarných návrhů k filmu Hvězda betlémská režisérky Hermíny Týrlové program s tvořivou dílnou určenou všem věkovým kategoriím školních i předškolních dětí.
Ve vánočně laděném setkání se děti potkaly s vlněnými figurkami z filmu, které byly instalovány ve foyer 14. budovy u příležitosti 115. výročí narození Hermíny Týrlové.
Společně jsme si vyprávěli vánoční příběh, oživili figurky z filmu a postavili betlém, jehož scenérii děti samy dotvořily vlněnými hvězdami. Starší děti a žáci vyšších ročníků měli možnost betlémskou scénu rozpohybovat pookénkovým snímáním a vyzkoušet si práci na animovaném filmu tak, jak jej mohla tvořit režisérka Týrlová se svými kolegy.
Animovaný betlémský příběh výtvarného oboru ZUŠ Zlín je k zhlédnutí zde.

Historie stavebnice Merkur

(17. 9. 2015 - 10. 1. 2016)

Stavebnice Merkur je fenomén dětských pokojíčků už 90 let a nezřídka zůstává oblíbená i u dospělých. Ve zlínském muzeu jsme si mohli prohlédnout jubilejní 100. výstavu Historie stavebnice Merkur ze sbírek Jiřího Mládka. Ten si pro každé muzeum připravuje nějaký nový exponát, v našem případě to byl model první lokomotivy Rocket. K vidění byla také sbírka historických stavebnic, předchůdců i konkurentů Merkuru z celého světa, vláčky a lokomotivy z poválečné výroby Merkuru, ale i současné stavebnice. Pro všechny návštěvníky byla připravena dílna, ve které si mohli vytvořit vlastní "merkurové" modely.

V doprovodných programech jsme se seznamovali se základy mechaniky. Nejmladší děti se seznámily se šroubkem a matičkou a mnohé vzaly poprvé do rukou šroubovák a klíč. Starší děti se dozvěděli něco o jednoduchých strojích, historii Merkuru a jeho využití ve výuce fyziky. Součástí programů byla také tvořivá část v dílně.

Společenský život hmyzu

(10. červenec – 18. říjen 2015)

Nahlédnout do úžasného světa miniaturních, avšak o to zajímavějších tvorů, umožnila výstava s názvem Společenský život hmyzu. Prostřednictvím textů, fotografií, exponátů ve vitrínách, modelů hmyzích hnízd, filmů, a také živého hmyzu v insektáriích, přiblížila základní témata týkající se sociálního života hmyzu. Hlavní pozornost byla věnována tzv. eusociálnímu hmyzu – termitům, vosám, mravencům a některým druhům včel, tedy hmyzu žijícímu v důmyslně uspořádaných státech, jejichž fungování je založeno na dělbě práce.

Oddělení muzejní pedagogiky připravilo tři programy pro různé věkové kategorie žáků. Pro nejmladší děti (MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ) byl určen program s názvem „Polámal se mraveneček“. Na úvod děti přivítala známá básnička o zraněném mravenečkovi, poté jsme si s dětmi vykládali o mravenčích povoláních – o královnách, chůvičkách, lovkyních, strážkyních či stavitelkách. Od stavitelek jsme se dostali až k mraveništím, která jsme si ve výstavě důkladně prohlédly. Poté jsme se proměnili v mravenčí stavitelky a společnými silami jsme z připravených klacíků vystavili pravé mraveniště. Závěr programu patřil živému hmyzu – na mravence jsme měli připravené lupy, abychom je mohli důkladně prostudovat, na další hmyz už nám stačili naše oči. Nejodvážnější děti si dokonce pochovaly na ruce strašilku rohatou původem až z Indie. Pro 3. až 5. ročník ZŠ byl připraven program „Pruhované hmyzí státy“, ten žáky seznámil s nejznámějšími zástupci sociálního hmyzu – včelou, sršní a čmelákem. Žáci vypracovávali projekt o hmyzu, který prezentovali před třídou. Poslední program nazvaný „Hmyz se sociální politikou“ určený pro 6. a 7. ročník ZŠ žáky seznamoval s různými typy hnízd sociálního hmyzu a také jejich majiteli a nájemníky.

Příběh chleba: Od zrnka k bochníku za dob našich staříčků

(12. března – 30. srpna 2015)

Chléb představoval základní potravinu našich předků a i dnes je nedílnou součástí našeho jídelníčku. Cesta, jakou se dostával na náš stůl, zůstávala po staletí prakticky nezměněna. Radikální změny nastaly až kolem poloviny minulého století, s příchodem moderní mechanizace a především kolektivizace. Výstava svým obsahem chtěla připomenout tradiční způsoby hospodaření na polích, zpracování obilovin a pečení chleba na přelomu 19. a 20. století.

Edukační programy pro školy jsme rozdělili do dvou tématických bloků. První se týkal zvyků a tradic, kde jsme s dětmi rozkrývali etnografickou stránku výstavy a druhý blok otvíral témata krajinářská a přírodovědná. Celkem bylo vytvořeno pět typů edukačních programů, které pokrývaly veškeré věkové kategorie žáků. Pro děti mateřských škol a žáky 1. a 2. ročníků základních škol byl vytvořen program „S kuřátkem do obilí“, který dětem přibližoval pole a změny na něm od jara do podzimu. Naučili jsme se také řadu tradičních říkadel a písní, vyzkoušeli jsme si postup zadělávání a mísení chlebového těsta z něhož jsme si v závěru upekli chlebovou placku. Starším dětem jsme nabízeli programy „Od zrnka k bochníku“ – pro 3. až 5. ročník základních škol a „Jak se rodil chléb“ – určený pro 6. až 9. ročníky základních škol a také středoškoláky. Na těchto programech se žáci seznamovali s tvrdou prací rolníkovi rodiny a různými nástroji, se kterými naši předkové pracovali. Společně jsme také oživili zvyky a tradice, které byly spojeny s polními pracemi, mlácením a mletím obilí a také samotným pečením a konzumací chleba. V přírodovědném bloku byl pro žáky 3. až 5. ročníků základních škol připraven program „Tam, kde zlátne obilí“. Tento program žákům představoval pole jako přírodní ekosystém hostící celou řadu zajímavých rostlin a živočichů. Druhý program tohoto bloku pojmenovaný „Zemský ráj to napohled“ se věnoval krajině a její proměně související s procesem změny individuálního soukromého zemědělství na kolektivní.

Hračky dávné i nedávné

(27. 11. 2014 – 1. 3. 2015)

Výstava „Hračky dávné i nedávné“ představila výběr ze sbírky Aleny a Františka Pleslových, kterou budují už více než pětatřicet let. Zastoupeny jsou v ní hračky pro holčičky i kluky, jejichž stáří je možné datovat od konce 19. století do druhé poloviny 20. století. Jejím základem se staly, podobně jako u řady dalších sběratelek a sběratelů, nejdříve panenky mj. cenné exempláře kloubových panenek s hlavičkami z biskvitového porcelánu, dále panenky se skleněnýma očima a s vlásky z pravých lidských vlasů, ale i panenky z kompozitů a celuloidové panenky. Postupně manželé Pleslovi svou sbírkovou kolekci rozšiřovali i o další hračky a tak přibývaly malé i velké pokojíčky s nábytkem, postýlky, kočárky, nádobíčko, oblečky a další podobné nezbytnosti, které patří k holčičím hrám. Dnes sbírka obsahuje také plyšové medvědy, důmyslná vozítka či autíčka pro kluky, leporela či stavebnice.

Oddělení muzejní pedagogiky připravilo k této výstavě programy s názvem „S hračkou do muzea“ cílené na děti MŠ a 1. stupeň ZŠ. V doprovodu svých oblíbených hraček si prošly výstavu, ve které jsme jim s plyšovým Méďou Béďou představili hračky jejich prarodičů. Svou pouť výstavou zakončily realizací vlastní výstavy hraček, při níž zužitkovaly nabyté dojmy a vlastní kreativitu.

V druhé části programu si děti mateřských škol měly možnost, inspirovány krásnými sběratelskými kusy dětského porcelánového nádobíčka, společně zahrát na cukrárnu, kde hračkám vařily čaj a zdobily zákusky. Starší děti si po vzoru starých vystřihovánek mohly vlastními návrhy obléct papírové modely - panenku nebo panáčka.

Kamenný herbář

(4. 12. 2014 – 1. 3. 2015)

Tato svým charakterem ojedinělá výstava představila výběr třetihorních zkamenělých rostlin ze sbírek Hornonitranského muzea v Prievidzi. Návštěvníci si mohli prohlédnout otisky listů, plodů, větviček i částí kmene starých 13 – 14 milionů let. Vystavena byla řada zajímavých druhů stromů a bylin např. sekvoj, česnekovník, šácholan, skořicovník, vavřín, ambrovník, hruškovic, lotos a desítky jiných, které se dnes na území střední Evropy již nevyskytují. Pro lepší představu o podobě těchto rostlin byly fosilní otisky doplněny o listy a plody jejich současných příbuzných získaných z českých, slovenských i zahraničních arboret, botanických zahrad a parků. Kulisu tvořily obrazové rekonstrukce třetihorní krajiny.

K výstavě připravilo oddělení muzejní pedagogiky edukační programy pro MŠ a ZŠ. První program s názvem „Cesta do pravěku“ byl cílem na nejmladší děti (MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ). Společně jsme se vydali proti proudu času, zároveň jsme objevovali skrytou krásu pravěkých rostlin, vyzkoušeli si, jak ze semínka roste nová rostlina a jak se stane to, že listy zkamení. V dalším programu pojmenovaném „Život ukrytý v kameni“ (3. – 5. ročník ZŠ) jsme se seznamovali s rostlinami z období třetihor a horninami, ve kterých se tyto zkameněliny uchovávají. V programu „Třetihory na dotek“ (6. – 9. ročník ZŠ) jsme se seznámili s druhy stromů, které u nás v minulosti rostly a pátrali nad tím, proč je u nás nenajdeme i dnes. Všechny tyto programy byly zakončeny výtvarnou dílnou, ve které si děti zhotovily napodobeninu zkameněliny v podobě otisku listu na jílové břidlici.

V zákopech a v zázemí – Velká válka 1914-1918 v Evropě i na Zlínsku

(18. září – 23. listopadu 2014)

Výstava byla připravena ke stému výročí zahájení první světové války. V první části představila světová bojiště, zbraně a podmínky nasazení rakousko-uherských vojáků a úlohu československých legií. Druhá část výstavy se věnovala odrazu válečných událostí na Moravě a zejména na Zlínsku. K vidění byly uniformy, výstroj i výzbroj vojáků, dobové nádobí, válečné vyhlášky, korespondence vojáků, označení úřadů, školní fyzikální pomůcky, hračky, modely letadel, které zasáhly do bojů na frontách a unikátní archiválie a fotografie. Součástí výstavy byla také školní třída z dob Rakouska-Uherska vybavená přírodovědnými školními pomůckami. Fotografickou část výstavy doplnila prezentace památníků obětem první světové války v obcích bývalého zlínského okresu.

Oddělení muzejní pedagogiky nabídlo tři programy zaměřené na žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol, které byly přizpůsobeny různým věkovým skupinám dle náročnosti, obsahu a získaným znalostem (ALFA - 6. - 7. ročník ZŠ, BRAVO – 8. - 9. ročník ZŠ, CHARLIE – SŠ). Formou přiřazování názvů států a jejich charakteristik přiblížily předválečnou situaci v Evropě a ve světě a události vedoucí k rozpoutání světového konfliktu, pomocí pracovních listů seznámily studenty s významnými vystavenými předměty a fotografiemi. Podle fotografií a jejich popisů poznávali studenti vynálezy a vojenskou techniku. Formou diskuze a otázek na zajímavosti proběhlo přiblížení života v zázemí s důrazem na společenský život ve Zlíně.  Závěr programu byl zaměřen na výsledky války a bezprostřední poválečný vývoj v Československu a ve světě.

„K štěstí klíček je střevíček – Baťa“

(4. září – 16. listopadu 2014)

Výstava představila obchodní aktivity firmy Baťa, především však styk se zákazníky a filozofii prodeje. Součástí prezentace byla stylizovaná prodejna s typickými regály na obuv a atraktivní výlohou s originální obuví. Protipólem jí byla ševcovská dílna z konce 19. století, která připomněla skromné začátky této světově proslulé obuvnické firmy. Prezentovány byly i katalogy, reklamní slogany, plakáty a novinová reklama na rozličné typy baťovské obuvi a taktéž kopie výtvarných návrhů obuvi od baťovských návrhářů z konce 30. let minulého století, kdy firma vyvážela obuv do předních světových metropolí.

Oddělení muzejní pedagogiky vytvořilo pro tuto výstavu edukační programy pro děti z mateřských škol a prvního stupně základních škol. Povídali jsme si o ševcích a jejich náročném řemeslu. Ukázali jsme si jednotlivé nástroje z ševcovy dílny a následně jsme zkoušeli navrhnout, ušít a nadekorovat botku podle našich představ. Během programu jsme se také zvládli naučit dvě písničky o ševcích, u nichž jsme si i malinko zatančili. Když jsme měli botky hotové, postarali jsme se jim o reklamu v podobě plakátu a prodej v obchodě zasazeném do 30. let 20. století.

Okouzlen brouky a jinou havětí

(7. května – 31. srpna 2014)

Tato výstava byla připravena k příležitosti nedožitých stých narozenin Vladimíra Javorka, známého popularizátora entomologie, učitele a muzikanta. Jeho atlasy hmyzu, které sám ilustroval, byly pro několik generací začínajících entomologů prvními a nepostradatelnými příručkami. Tento rodák z Bystřice pod Hostýnem většinu života působil jako učitel ve Vizovicích a Otrokovicích.

Na výstavě byly prezentovány jeho úchvatné kresby brouků, které dosud nebyly nikde zveřejněny. Kromě toho si návštěvníci mohli prohlédnout množství roztodivného hmyzu z různých sbírek ale také pomůcek pro jeho sběr, preparaci a vlastní výzkum.

V programech jsme představili jak osobnost Vladimíra Javorka, tak samotné objekty jeho zájmu – brouky a další hmyz. Oddělení muzejní pedagogiky vytvořilo blok edukačních programů zahrnující všechny věkové kategorie. Nejmladší děti (MŠ a 1. – 2. ročník ZŠ) mohly přijít do muzea za zbrusu novou pohádkou nazvanou „O kvapníku, slunéčku a brouku hrobaříku“. Ve stejnojmenném programu jsme se seznámili s různými druhy brouků, dověděli jsme se jak získali svá jména a prozkoumali jsme jejich nadmíru zajímavý život. Starší děti (3. – 5. ročník ZŠ) v programu „Když se řekne brouk“ zjistili, jak poznáme správného brouka a jak se takový správný brouk chová. Poslední program s názvem „Život brouků podle Vladimíra Javorka“ byl koncipován pro 6. – 9. ročník ZŠ. Žáci v něm zblízka poznali některé brouky z výstavy, poodhalili jejich zajímavý mnohaletý vývoj, potravní návyky a překvapivé vzorce chování. Pro 8. a 9. ročník ZŠ byla připravena rovněž zajímavá přednáška „Svět hmyzu“ v podání našeho zoologa RNDr. D. Trávníčka.

Kovový lesk vystavených broučích exponátů nás inspiroval k vytvoření dílen „Krasec krasavec“ a „Dílna u zlatohlávka“. První byla určena pro školní skupiny a žáci si v ní měli možnost vyrobit brož inspirovanou právě broučími krasavci. Druhá dílna byla cílena na veřejnost a příchozím nabídla možnost vyzkoušet si práci šperkaře.

Všichni jsme příbuzní

(16. ledna – 20. dubna 2014)

Táboření v přírodě, staré umění, řemesla, moudra a příběhy inspirované indiánskými kulturami Severní Ameriky přibližovala velkolepá výstava s názvem „Všichni jsme příbuzní“. Mimo indiánů samotných představila také Čechy, Moraváky a Slováky, kteří se jimi nechali inspirovat.

Návštěvníci si mohli prohlédnout ukázky oděvů a vybavení napodobující život severoamerických indiánů před více jak sto lety. Ke zhlédnutí byla také řada fotografií z táboření v přírodě, ale i videa z tanečních slavností powwow. Na panelech byla tlumočena moudrost indiánů prostřednictvím příběhů, myšlenek a vnímání světa původních obyvatel USA a Kanady. Nechyběla ani část věnovaná setkání se současnými indiány a pohled na střet domorodých obyvatel s „bílou civilizací“.

Oddělení muzejní pedagogiky pro tuto výstavu vytvořilo edukační programy pro všechny věkové kategorie. Děti z MŠ a žáci prvních a druhých ročníků ZŠ mohli přijít na program s názvem „Děti indiánských rodičů“. Čekala na ně tradiční indiánská pohádka s ponaučením, kterou je provázel vykutálený Napi. Ten se snažil vždy někoho napálit či přechytračit, ale často na to doplatil a věci se otočily proti němu. Dále se děti dověděly, jakou roli mají jejich vrstevníci v indiánských rodinách. Na úplný závěr programu se s výstavou rozloučily typickým indiánským tancem za doprovodu živé hudby. Starší žáci (3. – 9. ročník ZŠ) mohli navštívit program „Týpí je rodina“, který se skládal ze dvou částí. První se odehrávala přímo v týpí, kde jednak nasávali atmosféru tradičního bydlení prérijních kmenů a seznamovali se s kulturou a denním životem indiánského kmene Černonožců. V druhé části programu si vyrobili a později vyzdobili papírový model týpí. Předlohou jim byly skutečné indiánské motivy. Další program „Kruh v životě indiánů“ byl určen pro 8. a 9. ročník ZŠ a SŠ. V programu kurátorka výstavy se svým manželem žáky seznámila s principem a symbolikou kruhu a prostřednictvím něho pohlédla na osobnost a život člověka. Stejné věkové kategorie mohly přijít i na přednášku s názvem „Posvátná místa a příběhy indiánského kmene Černonožců“. Na přednášce představili manželé Hanákovi posvátná místa tohoto kmene a příběhy, které se k těmto místům vážou. V neposlední řadě byla vytvořena i speciální přednáška „Indiánský bojovník“, která přiblížila roli bojovníka v dnešním světě. Ukázala nám možnosti, jak  překonat naše každodenní překážky a problémy skrze cestu starých indiánských bojovníků.

Nejmladší návštěvníky ve výstavě upoutaly především hračky (hrkávky, panenky, želvičky, bizoni atd.) ušité ponejvíce z vyčiněných bizoních kůží. Indiánským dětem sloužily jednak k samotnému hraní, ale také k tréninku zručnosti, hbitosti a postřehu. Závody zručnosti v navíjení provázku jedné z těchto hraček (želvičky) se stalo oblíbenou částí našich doprovodných programů. To nás inspirovalo k vytvoření oblíbené dílny, kde si návštěvníci se svými dětmi mohli takovou hračku vyrobit a odnést domů. Připraven byl barevný filc, který nahrazoval bizoní kůži, provázek i klacík, stačilo jen překreslit želvičku podle šablony, díly pěkně sešít, vycpat vatelínem a závody mohly začít.

Kouzlo našich betlémů

(1. prosince 2013 – 5. ledna 2014)

Na vánoční období připravilo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně výstavu s názvem „Kouzlo našich betlémů“. Představilo na ní výběr betlémů z vlastního sbírkového fondu ale i ze soukromých sbírek. Zastoupeny byly jak historické exponáty z 1. poloviny 20. století, tak současná betlemářská tvorba, betlémy anonymní i autorské. Návštěvníci mohli zhlédnout tradiční betlémy řezbované, ale i keramické, textilní, pečené, betlémy z kukuřičného šustí i ze slámy.

V doprovodném programu se děti hravou formou seznámily s tradičními i méně běžnými postavami betlémů. Přenesly se do období narození Ježíška a zkusily si vyprávět příběhy postaviček z betlému - Ježíška, Marie, Josefa, darovníčků a různých zvířátek. Nezapomněly rovněž Ježíškovi zazpívat vánoční koledu „Půjdem spolu do Betléma“ a tajně jej požádat o vytoužený vánoční dárek.

Děti byly okouzleny betlémy natolik, že si je řada z nich chtěla odnést domů ke svým vánočním stromečkům. Toto přání se jim mohlo splnit v tvořivé dílně s názvem „Já bych rád k betlému…“, kterou oddělení muzejní pedagogiky k této výstavě připravilo. Pro zhotovení originálních dřevených betlémů byly přichystány nanukové špejle, ze kterých si nejdříve slepily stáj, do níž následně umístili tři ústřední postavy – Ježíška v jesličkách s rodiči. Betlémy si děti mohly oživit barevnými pastelkami, kometou a dozdobit řezanou slámou.

Výroční obchůzky – proměny tradice

(18. září 2013 – 5. ledna 2014)

Výstava „Výroční obchůzky – proměny tradice“ přiblížila výsledky dlouhodobé terénní dokumentace, kterou Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně provádí ve zlínském regionu. Celá výstava příchozí seznámila s jednotlivými obchůzkami, s jejich zvláštnostmi i proměnami v průběhu posledního půlstoletí. Na výstavě byly formou exponátů představeny především obchůzky masopustní, velikonoční, hodové a mikulášské průvody.

K výstavě byly vytvořeny programy pro děti MŠ a žáky I. stupně ZŠ. Taktéž byla pro stejné věkové kategorie zrealizována dílna. Edukační program s názvem „Do muzea přišel posel“ nejdříve děti a žáky seznámil s celou výstavou, poté se zaměřil na jeden druh obchůzky, a to na obchůzku mikulášskou. Děti zjistily, že při mikulášských průvodech lze v některých vesnicích a městech potkat mimo Mikuláše, anděla a čerta také další postavy. Těmito postavami byly houkající a ferulou či bičem vyplácející posel (jinak zvaný laufr nebo také bílý), černě oděného murína, červeně zářícího a šavlí vyzbrojeného rozpínavého turka, kosou hrozící smrt, na koni klusajícího husara a jiné a další. V závěru programu si žáci vyrobili bílou čepici posla, kterou si vyzdobili barevnými fáborky. Vyzbrojeni touto čepicí se proměnili v posly a sešli společně s lektorem po schodišti 14. budovy v tradičním průvodu poslů.

S mikulášskou obchůzkou byly úzce spojeny i mikulášské trhy, které probíhaly v každém větším městě. Právě na těchto trzích se prodával tradiční mikulášský pamlsek – čertík ze sušeného ovoce. Takový čertík dětem nejdříve sloužil jako hračka, kterou nakonec mohly sníst. Právě tato tradice nás inspirovala k vytvoření stejnojmenné dílny. Děti měly k dispozici různé druhy sušeného ovoce – švestky, brusinky, rozinky, meruňky a datle, jež napichovaly na špejle a párátka tak, aby vytvořily postavu čerta. Toho si nakonec také odnesly domů.

Místo činu

(16. května – 9. září 2013)

Výstava „Místo činu“, připravená ve spolupráci s Policií České republiky, představila formou policejních exponátů a sběratelských rarit soukromých osob historii a současnost policie. Vystaveny byly mimo jiné policejní uniformy z různých etap dějin našeho státu, pomůcky a nástroje detektivů z různých kriminalistických oborů např. mechanoskopie, daktyloskopie, odorologie, trasologie či kriminalistické biologie. Pro názornost zde návštěvníci našli i uměle vytvořené místo činu se siluetou zavražděné osoby a označenými kriminalistickými stopami, které policistům pomáhají dopadnout pachatele. Pro zajímavost byl ve výstavě rovněž prezentován inventář a nábytek prvorepublikové kanceláře policistů.

V doprovodném programu byla pro děti mateřských škol a 1. a 2. třídu základních škol připravena pohádka, ve které byly svědky krádeže kukačkových hodin z lesní chaloupky. Tuto nepříjemnou záležitost následně musely řešit z pozice svědků. Seznámily se tak s  ohledáním stop na místě činu, naučily se snímat otisky prstů a vytvářet identikit pachatele. Na konci programu usvědčily díky těmto stopám skřítka Chňapílka, který jim slíbil, že již nic podobného nikdy znovu neudělá.

Cyrilometodějský Velehrad

(9. května 2013 – 9. září 2013)

Putovní výstava Cyrilometodějský Velehrad vznikla k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Výstava přibližovala návštěvníkům velkomoravské období, ale především působení cyrilometodějské misie, zřízení vlastní církevní provincie a dílo Konstantina Filozofa. K výstavě byl vytvořen doprovodný program pro žáky od 4. ZŠ po studenty SŠ. Jeho náplní bylo seznámení se s životem a posláním věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje prostřednictvím metody živých obrazů. Na úvod programu byli žáci seznámeni s pojmem „štronzo“, po jehož vyslovení musí všichni hráči v jakékoliv akci okamžitě strnout v pohybu a zůstat nehybně stát až do odvolání slovem "volno". "Štronzo" může zrušit jen ten, kdo ho vyslovil, v našem případě tedy lektor. Žáci si poté vyzkoušeli metodu živých obrazů na slovech „rodina“ a „kříž“. Oba pojmy mají souvislost s tématem, které bylo předmětem programu. (Cyril a Metoděj pocházeli s jedné rodiny a kříž značí víru, kterou na našem území šířili). Poté, co skončila tato pohybová aktivita, byli žáci rozděleni do skupin po maximálně 6 členech. Všechny skupiny obdržely kartičky s textem, které po správném sestavění vytvořily scénář životního příběhu obou bratří. Po jejich sestavění byla provedena kontrola scénáře a následně byl příběh Cyrila a Metoděje doplněn o další historické skutečnosti. Pro žáky vyššího stupně to bylo prováděno spíše opakování a upevňování vědomostí. Poté, co byla provedena kontrola správného sestavení příběhu Cyrila a Metoděje, byli žáci vyzváni, aby si z něj vybrali nějakou událost a tu se snažili vyjádřit pomocí metody živých obrazů. Zapojit se museli všichni členové skupiny a v obraze mohli být zakomponovány i neživé předměty, stromy, rostliny atd. V druhé části programu předváděly postupně všechny skupiny spolužákům svůj obraz. Úkolem třídy bylo určit, o jakou událost jde a snažit se pojmenovat figury, které v obraze vystupují. Lektoři celý tento proces řídili a mohli třídě pomoci prostřednictvím oživování postav, u kterých si žáci nebyli jisti, co představují. Tyto postavy mohly promluvit či provést gesto, které by pomohlo třídě postavu určit. Program byl zakončen reflexí a hodnocením programu.

Jak to bylo pohádko? aneb Zlínské divadlo dětem

(17. května 2012 – 9. listopadu 2012)

Poslední výstava na zlínském zámku přibližovala divadelní tématiku. Příchozí měli možnost nahlédnout do světa zlínského divadla prostřednictvím archivních fotografií, kostýmů a rekvizit z divadelních pohádek. Na panelech byly představeny veškeré pohádky, které zlínské divadlo od svého založení do současnosti hrálo. Návštěvníci na výstavě objevili kostýmy ze tří divadelních pohádek. Z pohádky „Opice Žofka“ byly vystaveny kostýmy Žofky Orangutánové - ředitelky ZOO, rozvážného slona Květoslava, chytré Karolíny Myšové, náruživého sportovce tučňáka Emila, pandy Bořivoje, vykutálené Milly Brkofrkové, slepice a detektiva. Z pohádky „O Pejskovi a Kočičce“ kostýmy Kočičky, Pejska a Zlého psa. V přísálí mohli návštěvníci obdivovat zdobené kostýmy z „Prince Bajaji“. Dominantou přísálí byl železný kůň, jenž nechtěl dětem prozradit, ve které pohádce hrál. K vidění byli i kouzelní jednorožci a hradní paní. Pomocí hromostroje a větrostroje, divadelních přístrojů vytvářejících zvukové efekty, mohli návštěvníci do muzea přivolat psí počasí. Panely s návrhy kostýmů přibližovaly vznik divadelního kostýmu a práci kostýmního výtvarníka.

Oddělení muzejní pedagogiky připravilo k  výstavě doprovodné programy pro všechny věkové kategorie. Pro děti MŠ, 1. a 2. třídy ZŠ bylo připraveno divadelní ztvárnění pohádky „Jak si Pejsek s Kočičkou dělali dort“. Postavy z této pohádky ztvárnili sami muzejní pedagogové. Děti následně vyplňovaly hravé pracovní listy zpracované na míru jejich věkové kategorii, které napomáhaly rozvinout jejich grafomotoriku. Vyzkoušely si rovněž práci kostýmního výtvarníka, neboť si navrhly vlastní pohádkový kostým pro svou oblíbenou pohádkovou postavu.

Pro starší děti – žáky 2. stupně a studenty byly připraveny 3 rozdílné typy pracovních listů přibližuící divadelní pojmy, profese, slang a i starším připomněly známé pohádkové citace.

Programy pro všechny věkové kategorie bylo možno na přání vyučujících rozšířit o jednoduchou výtvarnou dílu s výrobou škrabošek Pejska a Kočičky určenou pro mladší děti, s výrobou škrabošek pohádkových a filmových postav pro straší děti.

Pro rodiny s dětmi uspořádány celkem čtyři typy prázdninových tvořivých dílen. Na počátku července si manželé Hutěčkovi připravili dílnu a výrobou vyřezávaného obrázku ze dřeva na motivy pohádky „Jak pejsek z kočičkou dělali dort“. Koncem července si zájemci během dvoudenní dílny mohli z muzea odnést kašírovanou masku dle vlastní fantazie. Dílna s výrobou vyřezávaného obrázku ze dřeva zahájila druhý prázdninový měsíc. Dále následovala dílna, z níž si účastníci odnesli svého prstového maňáska a poslední prázdninovou dílnou byla dílna věnována výrobě moduritové loutky.

V průběhu výstavy byly realizovány též tři tvořivé sobotní dílny pro veřejnost. Účastníci dílen si odnášeli vlastnoručně vyrobené masky a loutky: masku skřítka Podzimníčka, bambulkovou loutku, škrabošku zdobenou látkami, korálky a peřím. Stejné tvořivé dílny doplněné o dílnu s výrobou maňásků byla nabízena taktéž pro školy a mimoškolní zařízení v rámci programové nabídky.

 

Hračky ze staré půdy

(1. prosince 2011 – 29. dubna 2012)

Návštěvníci výstavy měli možnost vidět hračky, se kterými si děti (možná i oni sami) dříve hrávaly. Vystaveny byly kolekce lidových dřevěných hraček, soubory panenek a loutek, zvířátek z nejrůznějších materiálů, krojované panenky, pokojíčky a doplňky do nich, kovové i porcelánové nádobíčko.

Oddělení muzejní pedagogiky připravilo k výstavě bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie dětí i širokou veřejnost.

Doprovodný edukační program pro školy i mimoškolní zařízení se skládal z komentované prohlídky a na ni navazující výtvarné dílny, kde si děti mohly vyrobit jednoduchou hračkou z papíru inspirovanou výstavou. V předvánočním období byly navíc k výstavě vypsány speciální výtvarné dílny opět inspirované hračkami ze sbírek muzea. Nejmenší děti vytvářely jednoduchou hračku koníka z papíru, kterou si dozdobovaly technikou malby přes šablonu. Pro děti 1. stupně základní školy byla určena dílna s výrobou jednoduché panenky z odstřižků látky. Pro starší děti si lektorky připravily vystřihovánku, z níž si žáci vyráběli pohyblivou loutku některé z hraček, které bylo možné na výstavě vidět.

Ve vybrané ter

KALENDÁŘ AKCÍ
<< říjen / 2021 >>

  • Po
  • Út
  • St
  • Čt
  • So
  • Ne

VÝSTAVY A AKCE

VIRTUÁLNÍ MUZEUM

14. budova baťovského areálu

AKCE
Připravili jsme pro naše návštěvníky multimediální prvky z našich expozic a výstav, ochutnávky z ...

Ševci žijí 2021

14. budova baťovského areálu

AKCE
23. 10. 2021 DOPROVODNÝ PROGRAM...

NOMÁDI EVROPY

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
22. 10. 2021 - 27. 2. 2022 VÝSTAVA...

Divokým Maghrebem

14. budova baťovského areálu

AKCE
4. 11. 2021 PŘEDNÁŠKA...

MASKY KOSTÝMY MAŠKARY

Muzeum luhačovického Zálesí

VÝSTAVA
7. 10. 2021 - 18. 9. 2022 VÝSTAVA...

OD KOSMY PŘES DALIMILA

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
24. 9. 2021 - 27. 2. 2022...

DROBNÁ KRÁSA aneb MINIATURY OBUVI

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
10. 9. 2021 - 27. 2. 2022 VÝSTAVA...

ROBERT VANO fotografie nemusí být ostrá

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
24. 9. - 24. 10. 2021 VÝSTAVA...

Procházka mezi stromy 2021

Muzeum luhačovického Zálesí

AKCE
20. 10. 2021 TERÉNNÍ PROGRAM...

KRÁSA V OHNI ZROZENÁ

Hrad Malenovice

VÝSTAVA
3. 4. - 31. 10. 2021...